Laatste update 12:46
27

Wat kan je doen om de grootste humanitaire crisis sinds 1945 te bestrijden?

Het is inmiddels bekend dat er ongeveer 20 miljoen mensen voeding en water nodig hebben in Somalië, Soedan, Jemen en Nigeria, volgens de laatste cijfers van de Verenigde Naties. De VN noemt het de grootste humanitaire crisis sinds de oprichting van de organisatie. Het is altijd moeilijk om te beslissen hoe je het beste kunt helpen. En structurele verandering bij corrupte overheden, het bestrijden van conflicten en terugdringen van de effecten van klimaatverandering zijn langlopende oplossingen waar blijvend in geïnvesteerd moet worden maar ondertussen is de nood hoog. Joop heeft een lijst opgesteld van organisaties waaraan er gedoneerd kan worden.

In Zuid-Soedan zijn er meer dan 100.000 mensen op het randje van uithongering en meer dan 40 procent van de bevolking heeft dringend hulp nodig. In Somalië zouden 6.2 miljoen mensen in nood zijn, niet alleen door de hongersnood maar ook de verspreiding van cholera en mazelen.

In Jemen heeft van een bevolking van 24 miljoen bijna 19 miljoen mensen hulp nodig.

De extreme droogte heeft de hongersnood in deze Afrikaanse landen veroorzaakt. Derdewereldlanden worden het hardst getroffen door de klimaatverandering en fenomenen zoals El Nino, waardoor de voedselvoorziening in gevaar. Ook tracht de bevolking door bomen te kappen te overleven maar komt er daardoor meer droogte en erosie. De conflicten tussen extremisten, rebellen en overheid in bepaalde gebieden spelen ook een rol.

Dezelfde droogte en structurele verandering door klimaatverandering heeft ervoor gezorgd dat veel Syrische boeren naar de steden verjaagd werden en werkloosheid en corrupte overheid zorgde voor een opstand.

Internationale organisaties

Giro 555 is een verzameling van 11 non-profits: Care, Cordaid, ICCO, Kerk in Actie, Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan (Girls First), Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, Unicef, World Vision.
Action Against Hunger

Lokale initiatieven

Catholic Agency for Overseas Development werkt met lokale religieuze instanties samen

Amerikaanse Somaliërs hebben een GoFundME opgezet Somalia Famine Relief

cc foto: Unicef Somalia

Geef een reactie

Laatste reacties (27)