41

Wat mag een mensenleven kosten?

Hoogleraar Ira Helsloot pleit voor prijskaartje aan mensenleven zodat de overheid een kosten-batenanalyse kan maken ... 'Veiligheid is een product, net als haring op markt' 

De overheid moet anders omgaan met de veiligheidsmaatregelen in het land. Dat bepleit hoogleraar Ira Helsloot in de Volkskrant. Het nieuwe kabinet kan miljarden bezuinigen door niet kosten wat het kost de veiligheid in het land te regelen, maar een prijskaartje aan een mensenleven te hangen en een kosten-batenafweging te maken. ‘Veiligheid is een product, net als haring op de markt. Niet alleen de kwaliteit telt, maar ook de prijs die je ervoor betaalt.’

Als voorbeeld van een van de meest zinloze veiligheidsmaatregelen van de afgelopen jaren noemt Helsloot het plan om burgers te beschermen tegen de straling van hoogspanningsmasten. De overheid heeft besloten omwonenden uit te kopen en kabels onder de grond te leggen. De kosten: 1,7 miljard euro. De baten: niet 110 kinderen per jaar krijgen leukemie maar 109,5. Helsloot: “Voor datzelfde geld kun je ook jarenlang gratis fruit uitdelen op basisscholen, daar red je aantoonbaar meer kinderlevens mee.”

Volgens de hoogleraar, die morgen zijn inaugurele rede houdt aan de Radboud Universiteit Nijmegen, maken politici geen kosten-batenanalyses, maar reageren ze louter op emotionele prikkels uit de media en van actiegroepen. Hij pleit voor het hangen van een prijskaartje aan een mensenleven:

Veiligheid is een product, net als haring op de markt. Niet alleen de kwaliteit telt, maar ook de prijs die je ervoor betaalt. Over de prijs van één gezond levensjaar kun je discussiëren. Maar je moet de lat ergens leggen, want de middelen zijn nu eenmaal beperkt. Bovendien helpt zo’n prijskaartje om te zien hoe absurd sommige maatregelen zijn […] De discussie die nu gevoerd wordt over de extreem dure medicatie voor de ziektes van Pompe en van Fabry is om dezelfde reden noodzakelijk: met diezelfde euro’s kun je elders meer mensenlevens redden.”

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) wil de vergoeding van de medicatie voor de ziekte van Pompe en van Fabry uit het basispakket halen. De totale kosten bedragen 11 miljoen euro per jaar.

De Volkskrant: ‘Schrappen overdreven veiligheidsmaatregelen scheelt kabinet miljarden’

Geef een reactie

Laatste reacties (41)