162

Wat nou, medisch beroepsgeheim?

Fraude bestrijden is belangrijker dan privacy ... Kabinet wil einde maken aan medisch beroepsgeheim 

Als het aan het kabinet ligt, komt er een einde aan het medische beroepsgeheim. Dat schrijft dagblad Trouw in de weekendeditie. De krant heeft een conceptwetsvoorstel in handen van de ministers van Volksgezondheid, Justitie en Sociale Zaken, waarin wordt geregeld dat verzekeringsartsen en medisch adviseurs bij het vermoeden van fraude voortaan patiëntendossiers moeten overhandigen. Artsen moeten dus als een soort spion te werk gaan en hun beroepsgeheim negeren als zij denken dat er met een arbeidsongeschiktheid- of zorguitkering wordt gesjoemeld.

Jim Faas, voorzitter van de vereniging voor verzekeringsgeneeskunde NVVG heeft daar in de krant kritiek op:

Ik dacht altijd dat het beroepsgeheim niet wordt verkwanseld voor financiële belangen. Dat blijkt dus naïef te zijn. Verzekeringsartsen zijn toch niet van de fraudebestrijding? […] In een fractie van de gevallen is er sprake van uitkeringsfraude. Moeten wij daarom het beroepsgeheim opofferen? Als de verzekeringsarts een spreekplicht krijgt, komt het vertrouwen met integere cliënten onder druk te staan.

Minister Edith Schippers denkt daar anders over. Sterker nog, Schippers ziet plots overal fraudeurs. Volgens haar kunnen frauderende zorgverleners zelfs het medisch beroepsgeheim misbruiken om fraude verborgen te houden. Dat wantrouwen is ontstaan nadat vijf jaar geleden aan het licht kwam dat frauderende psychiaters de overheid voor tientallen miljoenen euro’s hadden gelicht, door mensen via hen een arbeidsongeschiktheids- of zorguitkering te geven, waar ze helemaal geen recht op hadden. Dit bewijzen was lastig, omdat de artsen hun dossiers geheim hielden.
Toch is de overkoepelende artsenfederatie niet blij met de plannen van het kabinet. Sjaak Nouwt, adviseur gezondheidsrecht bij KNMG:

Er moet niet te gemakkelijk over het belang van vrije toegang tot de gezondheidszorg worden gestapt. Wij hebben al gedragsregels opgesteld hoe te handelen bij vermoedens van fraude. Een wetsvoorstel waarbij het verstrekken van medische gegevens wordt verplicht, is ons inziens niet nodig.

Faas pleit dan ook voor een officieel advies- en meldpunt, waar artsen met vermoedens van fraude terechtkunnen. Zo kan het medisch beroepsgeheim in ere worden gehouden.

Geef een reactie

Laatste reacties (162)