Laatste update 05 januari 2016, 10:00
163

‘We kunnen nog véél meer vluchtelingen aan’

PvdA-leider Diederik Samsom: 'Draagvlak voor vier keer meer vluchtelingen' ... Maximum 200 duizend … SCP: Nederlanders zijn bang voor vluchtelingen 

PvdA-leider Diederik Samsom noemt in een interview met het Nederlands Dagblad een maximum aantal vluchtelingen dat Nederland aan kan: 200 duizend. Dat zijn er bijna vier keer zoveel als er in 2015 in Nederland arriveerden. Volgens Samsom is er voor 200 duizend mensen draagvlak, maar moeten het er dan niet alsnog 300 duizend worden.

De instroom van vluchtelingen beteugelen is de enige oplossing voor het vluchtelingenprobleem. Dat betekent dat er bijvoorbeeld een einde gemaakt moet worden aan de oorlog in Syrië, zegt Samsom. De PvdA-leider is hoopvol over dat dat gaat lukken, al erkent hij dat “we niet alles in de hand hebben”.

Samsom:

“Er zijn zes miljoen Syriërs die niet meer in hun eigen huis wonen, maar nog wel in Syrië. Als ook zij besluiten hun heil elders te gaan zoeken, is elke beheersbaarheid verdwenen.”

In een eerder interview met de Volkskrant onderstreepte de PvdA-leider al dat we de instroom prima aankunnen. Destijds noemde hij een getal van 60 duizend vluchtelingen, niet als maximum, maar als aantal waar draagvlak voor te vinden is. Wat opvalt is dat Samsom in het interview met de Volkskrant geen maximum wilde noemen, maar dat nu wel doet. Samsom eerder:

“Het eindigt op het moment dat Europa voldoende samenwerking heeft gevonden, intern en met Turkije, om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid mensen die Europa opzoekt overzichtelijk blijft. Die hoeveelheid kan best groot zijn. Ook een aantal van 60 duizend kunnen we in Nederland aan. Als je een grens in getallen wil vatten, vraag je erom bedrogen te worden. De norm moet zijn dat wij mensen fatsoenlijk opvangen zonder omwonenden ermee te overvallen. Een macronorm biedt schijnzekerheid.”

Bang voor vluchtelingen
Woensdag presenteert het Sociaal en Cultureel Planbureau het Continu Onderzoek over het afgelopen kwartaal. Daarin worden burgers gevraagd naar hun mening over maatschappelijke vraagstukken. Dit kwartaal werd hen voor het eerst stellingen over vluchtelingen voorgelegd. Uit dat onderzoek zou blijken dat veel Nederlanders huiverig zijn voor het opnemen van meer vluchtelingen. Ondanks het gebrek aan gegronde redenen voor angst, is een groot deel van de 1000 ondervraagden toch bang.

NOS schrijft hierover:

“Maar 13 procent van de deelnemers is het eens met de stelling dat Nederland meer vluchtelingen moet opnemen dan nu gebeurt. Ruim de helft vindt dat wat Nederland nu doet, genoeg is. De ondervraagden zijn bang voor spanningen in de samenleving.

Velen vinden het oneerlijk dat vluchtelingen geld en voorzieningen krijgen, terwijl sommige Nederlanders in armoede leven en jarenlang moeten wachten op een woning. Daarnaast vrezen sommigen dat onder de vluchtelingen ook terroristen zijn.”

Taal als bindmiddel
Eén van de manieren om ervoor te zorgen dat de vluchtelingen die al in Nederland zijn, goed kunnen integreren is hen de Nederlandse taal leren. Communicatie als bindmiddel. Maar er is een tekort aan docenten. Hoeveel extra docenten nodig zullen zijn, is niet duidelijk. De Volkskrant maakte daarom een voorzichtige berekening en schrijft dat er zo’n 1.100 leerkrachten nodig zullen zijn om les te kunnen geven aan vluchtelingen. Een groot deel van de leerplichtige kinderen krijgt nu nog geen onderwijs vanwege het tekort.

Geef een reactie

Laatste reacties (163)