23

We worden geflest met statiegeldonderzoek

Onderzoek zou uitwijzen dat we geen statiegeld meer willen … maar dat onderzoek werd betaald door de verpakkingsindustrie die graag van statiegeld af wil

Nog steeds is de discussie over het wel of niet afschaffen va statiegeld niet afgerond. Ondanks verschillende onderzoeken die uitwijzen dat statiegeld werkt, is vorig jaar afgesproken dat het het afgeschaft mag worden op voorwaarde dat de industrie voldoende plastic afval inzamelt. Vorig jaar stelde staatssecretaris Mansveld van Milieu vast dat dat nog iet het geval was en daarom stellen we ons nu weer de vraag: moeten we het statiegeld per 1 januari 2016 afschaffen of niet?


Statiegeld is een succesvolle manier van het inzamelen van plastic afval. Van de plastic flessen kunnen nieuwe flessen worden gemaakt. Ze belanden niet in de oven met ander plastic afval, want dan kun je er geen nieuwe flessen meer van maken. Meer dan 90 % van de flessen wordt ingezameld via het systeem, dat is een hoog getal.

De verpakkingsindustrie wil er echter maar al te graag vanaf. De supermarkten, en drankfabrikanten vinden het namelijk een kostbare zaak al die flessen steeds weer terug te moeten nemen. Om de discussie over het statiegeld in het voordeel van hun standpunt te laten uitvallen, liet de verpakkingsindustrie een onderzoek uitvoeren door TNO-Nipo, schrijft Trouw woensdag. Uit dat onderzoekt blijkt, het zal misschien geen verrassing zijn, dat het merendeel van de Nederlanders geen statiegeld meer wil.

Trouw bekeek de vraagstelling en concludeerde dat die suggestief en onvolledig is waardoor de uitslag ten gunste van afschaffing van statiegeld is.

Zo wordt in de enquête niet gevraagd of mensen voor of tegen het verdwijnen van statiegeld zijn, maar alleen maar of ze positief staan tegenover ‘het samenbrengen van de twee systemen’ (statiegeld en Plastic Heroes). Maar 46 procent van de mensen is hiervoor en toch meldt pr-burau Burson-Marsteller dat het onderzoek naar buiten moest brengen dat ‘de meeste Nederlanders vóór het afschaffen van statiegeld zijn’.

Dat heeft te maken met een andere vraag uit het onderzoek, namelijk die of het de consument ‘iets uitmaakt als statiegeldflessen met de overige verpakkingen kunnen worden ingeleverd, in plaats van in de supermarkt’. Bijna zeven op de tien Nederlanders zegt dat prima vinden. Maar wat niet in die vraag zat, was dat het daar niet langer om statiegeldflessen gaat, maar om flessen waarvoor het statiegeld juist niet meer geldt. Die toevoeging maakt de vraag wezenlijk anders.

De conclusie is nu dus dat zeven van de tien Nederlanders ‘het einde van statiegeld prima’ vindt. Maar die is niet objectief verkregen.

Extra pijnlijk is ook dat TNS-Nipo in 2010 nog een onderzoek deed waaruit bleek dat minder dan een op de tien Nederlanders vóór de afschaffing van statiegeld is.

In korte tijd is de bevolking dus volledig van gedachten veranderd over een systeem dat al jaren prima werkt.

Volgende maand staat de discussie over statiegeld op de agenda va de Tweede Kamer. Het wordt een spannend debat waarbij PvdA en VVD een ander standpunt innemen. VVD is groot voorstander van afschaffen, PvdA was altijd tegenstander, maar legde zich uiteindelijk bij het voornemen om af te schaffen neer, tot grote ergernis van SP en GroenLinks. De PvdA is echter nog steeds kritisch.

Lees het hele verhaal van Trouw hier.

Video: De Nieuws BV van 23 april over de vraag Moet statiegeld verdwijnen? Met: VVD-Kamerlid Remco Dijkstra, CU-Kamerlid Carla Dik-Faber en Lianne Kooistra van de Facebookpagina Statiegeld moet Blijven

CC foto: FaceMe

Geef een reactie

Laatste reacties (23)