15

Wederopbouw-hulp verwoest Afghanistan

Onderzoek Amerikaans Congres maakt gehakt van hulpstrategie: vernietigt Afghaanse samenleving

Na twee jaar onderzoek concludeert de Commissie Buitenlandse Zaken van het Amerikaanse Congres dat de wederopbouw-strategie teveel gericht is op de korte termijn. De manier waarop de wederopbouw wordt uitgevoerd vernietigt zelfs de Afghaanse samenleving.

De Amerikanen smijten met enorme hoeveelheden geld om gebieden die zijn vrijgemaakt van Taliban-strijders te stabiliseren. Het effect van die ‘hulp’ is echter maar van korte duur en verstoort de lokale sociale en economische structuren. Zo wordt het voorbeeld genoemd van een fonds dat provinciale leiders maandelijks voorziet van bedragen die op kunnen lopen tot 100.000 dollar per persoon. De individuele ontvangers worden geacht deze sommen te besteden aan onkosten en projecten. Volgens de onderzoekers valt zo’n vloedgolf aan hulpgeld niet te kanaliseren en bij gebrek aan controle stimuleert het corruptie.

De verhouding tussen land en hulp is compleet zoek. De buitenlandse militaire en hulp-missies zijn nu goed voor 97%(!) van het Bruto Nationaal Product van Afghanistan. Als de hulp gestaakt wordt, stort de economie in een recessie. Het rapport adviseert als eerste en belangrijkste stap het stoppen met het uitbetalen van vorstelijke salarissen aan lokale medewerkers. Die verdienen nu tien keer zoveel of meer als de gemiddelde Afghaan. De praktijk heeft onder meer geleid tot een leegloop onder gekwalificeerd personeel bij de Afghaanse overheid en ‘een cultuur van afhankelijkheid gecreëerd’.

De rol van het Amerikaanse leger is dubieus maar beslissend. Zo noemt het rapport voorbeelden van projecten die door experts als ‘kansloos’ werden bestempeld maar vervolgens door het leger werden overgenomen en toch doorgezet.

Volgens de onderzoekers moet de Amerikaanse hulpstrategie heroverwogen worden. Het plan van de regering-Obama dat projecten worden overgenomen door lokale autoriteiten als het Amerikaanse leger zich terugtrekt, gaat niet werken. De plaatselijke overheid heeft er domweg de middelen en mensen niet voor.

De Amerikaanse regering wil het komende jaar 3,2 miljard dollar vrijmaken voor de wederopbouw in Afghanistan. De onderzoekers zijn daar niet tegen maar stellen dat projecten alleen maar doorgang moeten vinden als de Afghanen zelf in staat zijn ze duurzaam door te zetten. Vorige week constateerde een ander onderzoek dat tientallen wederopbouwprojecten de komende jaren ineen zullen storten omdat er geen lange-termijn planning voor bestaat.

Het rapport wordt vandaag aan het Congres gepresenteerd.

Washington Post: Afghan nation-building programs not sustainable, report says

cc-foto: US Embassy Kabul Deelnemers aan een opleiding van een werkgelegenheidsproject in de provincie Kunar luisteren naar een speech van de Amerikaanse ambassadeur, 1 juni 2011.

Geef een reactie

Laatste reacties (15)