73

Weekers capituleert voor Senaat

Staatssecretaris krijgt pensioenplannen niet door Eerste Kamer... Meerderheid blijft verlaging pensioenopbouw te fors vinden... Kabinet moet opnieuw onderhandelen in Tweede Kamer...

Staatssecretaris Weekers heeft de strijd opgegeven. De Eerste Kamer was vandaag niet te overtuigen van zijn pensioenplannen. Weekers gaat met de plannen terug naar het kabinet.


Het kabinet wil het percentage van het salaris dat jaarlijkse belastingvrij voor de pensioenopbouw kan worden gespaard beperken. Dat moet kunnen omdat mensen langer gaan werken en dus over het gehele werkzame leven een vergelijkbaar bedrag opbouwen. De lagere pensioenopbouw moet het kabinet extra belastingopbrengst opleveren van 3 miljard euro.

Na een dag debatteren waarin duidelijk was dat de meerderheid van de Eerste kamer de pensioenplannen afwees, met name omdat het kabinet niet kan garanderen dat de pensioenpremie lager wordt, probeerde Weekers vanavond nog één keer de Senaat te overtuigen. Hij bood de opening tot een compromis, schrijft de Volkskrant.

Als er een meerderheid is die het opbouwpercentage hoger wil houden, dan moet daar ook een budgettaire oplossing voor worden gevonden.”

Het gat dat in de begroting zou ontstaan door een hoger opbouwpercentage zou volgens Weekers ook elders in de begroting van het kabinet kunnen worden gevonden. De oppositie bleef de kabinetsplannen echter afwijzen. Weekers kon maar één conclusie trekken, twitterde Raoul du Pré, chef politiek van de Volkskrant:

Staatssecretaris Weekers verzocht om het wetsvoorstel aan te houden en het opnieuw te bespreken in het kabinet. De Eerste Kamer stemde daarmee in en heeft Weekers in feite teruggestuurd naar de Tweede Kamer. Daar zal hij, met een aangepast wetsvoorstel, de oppositie mee moeten krijgen. Onderhandelen kan alleen daar, de Eerste Kamer kan alleen ‘ja’ of ‘nee’ zeggen tegen een voorstel. En nu is het dus ‘nee’.

Eerder vandaag:

Het CDA kan niet meegaan in de plannen van het kabinet om de pensioenopbouw te verlagen. Dat heeft CDA-senator Wopke Hoekstra dinsdag in de Eerste Kamer gezegd, meldt de Volkskrant. CDA-senator Hoekstra heeft volgens de krant fundamentele bezwaren tegen de kabinetsvoorstellen:

Het verlagen van de opbouw noemt hij ‘een greep in de kas van de toekomst’. Toekomstige gepensioneerden hebben volgens hem straks minder te besteden. Ook meent hij dat de aanname van het kabinet dat de pensioenfondsen hun premies zullen verlagen, onjuist is. De fondsen zullen hooguit de premies niet verhogen, in plaats van ze daadwerkelijk te verlagen, denkt hij. Daarnaast is hij tegen de poging van het kabinet om te nivelleren via de pensioenen.

Hoekstra adviseert het kabinet het hele plan in te trekken en niet te proberen met kleine aanpassingen er alsnog iets moois van te maken.

Update 13.30
Ook de ChristenUnie zet zich in de Eerste Kamer fel af tegen de pensioenplannen van het kabinet. RTL Nieuws citeert senator Peter Ester van de ChrisenUnie:

Het kabinet casht nu door forse beperking van de fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremies en wij denken dat jongeren daarvan de dupe worden. Het is een schoolvoorbeeld van een wetsvoorstel dat op bijna alle beoordelingscriteria die wij in het huis hanteren, slecht scoort.

D66-collega Joris Backer was iets milder van toon, maar ook hij uitte “grote twijfel” en “bezorgdheid” over het wetsvoorstel.

Pensioenfondsen: premieverlaging niet mogelijk
Voor de PvdA is het “essentieel” dat de pensioenpremies zullen dalen als gevolg van de pensioenplannen van het kabinet. “Wij vinden dit heel erg belangrijk en maken ons er zorgen over”, zei PvdA-senator André Postema dinsdag tijdens het debat over de pensioenplannen in de Eerste Kamer, zo meldt het Nederlands Dagblad.

Het zijn echter de pensioenfondsen die over de premies beslissen en zij zeggen dat premieverlaging niet mogelijk is. “Wij willen graag van de regering weten of er meer zekerheid kan worden geboden over de daling van de premies”, zei Postema. Hij wilde niet zeggen of de PvdA de plannen steunt als de regering die zekerheid niet kan bieden. 

Update 20.30 uur: Kans dat Eerste Kamer akkoord gaat vrijwel nihil

Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën houdt er rekening mee dat het kabinet ‘misschien meer tijd nodig heeft’ om zijn pensioenplan door de Senaat te krijgen. Dat meldt het ANP.

Als dat vanavond niet lukt, moet dat op een ander moment.”

Weekers zei dat dinsdagavond in de Senaat bij de behandeling van het kabinetsplan voor een lagere pensioenopbouw. De hele oppositie wijst dit af en die heeft in de Eerste Kamer een meerderheid. Waarschijnlijk zal het kabinet met een forse aanpassing van zijn plan moeten komen. Die moet dan eerst weer in de Tweede Kamer worden behandeld.

Weekers wekte eerder grote irritatie bij de senatoren toen hij, na alle kritiek van de meerderheid op de plannen, gewoon weer wilde uitleggen waarom de plannen toch echt nodig zijn. Een zinloze excercitie, kreeg de staatssecretaris te horen, meldt nu.nl. Eerste Kamerlid Joris Backer (D66) verwoordde het na tien minuten zo:

Ik heb niets anders gehoord dan ik in de stukken al heb kunnen lezen. Als dat zo doorgaat wordt het een hele ingewikkelde en lange avond.”

En Wobbe Hoekstra (CDA) vroeg:

We vragen van het kabinet hoffelijkheid en redelijkheid om niet te herhalen wat we eerder hebben kunnen lezen.”

Na een korte schorsing ging het debat toch door. Maar de kans dat Weekers de plannen vanavond door de Eerste Kamer krijgt, lijkt nihil.

Volkskrant: CDA blijft in Eerste Kamer tegen pensioenplannen kabinet

RTL: ‘Het kabinet casht, en jongeren zijn de dupe’

Lees op Joop ook het opiniestuk van Corrie van Brenk en Peter de Haan (AbvaKabo FNV): Jongeren verdienen beter dan een ‘halfpensioen’

Foto-cc: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (73)