106

Weekers na meireces weer op het matje

UPDATE Op 14 mei debat over fraude met belastingtoeslagen ... OM, politie, belastingdienst en inspectie spreken van 'landelijk karakter' ... Staatssecretaris houdt vol dat hij dit niet wist

Ambtenaren van de Belastingdienst zijn woedend op staatssecretaris Frans Weekers (Financiën). En hun mening steken ze niet onder stoelen of banken, maar ventileren ze online. De researchredactie van RTL kreeg inzage in het interne netwerk van de Belastingdienst en copy-paste een flink aantal van de boze uitlatingen.


Update onderaan

Onlangs werd bekend dat Bulgaarse bendes in Nederland op grote schaal de boel oplichten met het onterecht aanvragen en verkrijgen van toeslagen en uitkeringen. Weekers toonde zich tijdens een uitzending van Brandpunt afgelopen zondag ‘geschokt’. Hypocriet, zo vinden zijn ambtenaren. De werknemers op de vloer waarschuwen hier immers al jaren voor, maar Den Haag luistert niet, zo valt te lezen in de reacties.

RTL plaatste een selectie van de reacties, anoniem, online. Een bloemlezing:

Dat is nu precies wat 6 jaar geleden bij de introductie door de werkvloer al is aangegeven. Mensen krijgen wat ze vragen en dus heb je achteraf ellende. Maar ja, naar de praktijk moet je nu eenmaal niet luisteren.”

“Hoeveel collega’s hebben bij de invoering niet gezegd: keer in elk geval pas na afloop uit zodat je controle kunt uitvoeren voordat er wordt uitbetaald? Waarom is er toen- ook op advies diverse collega’s- niet voor gekozen om mensen die in het buitenland wonen de toeslag en of de voorlopige teruggaaf jaarlijks te laten aanvragen onder bijvoeging van bewijsstukken. Dit is dus echt weer als het schaap (bijna) verdronken is dempt men de put.”

Luister naar de werkvloer. Luister naar de mensen die wel midden in de maatschappij staan. Ik heb me altijd al afgevraagd wat we voor belastingsysteem hebben. Eerst uitbetalen, dan controleren, dan nog meer geld uitgeven om het terug te krijgen. Zoals Asterix zou zeggen “Rare jongens daar bij de belastingdienst”.

“Ook de tussenlaag (management) heeft deze problemen aangekaart. Ik weet van verschillende gesprekken, die hierover met het ministerie zijn gevoerd. Maar natuurlijk kunnen we niet verwachten, dat de staatsecretaris in de media aangeeft, dat dit al jaren bekend is.”

Lees de overige selectie bij RTL
NRC: Weekers voortaan eerder op de hoogte gebracht over fraude

Update donderdag 08:45

Weekers ontkent, meldt Nu.nl:

”Voor deze specifieke vorm van fraude ben ik niet gewaarschuwd. Ik werp de aantijgingen dat ik zit te jokken dan ook verre van mij.

Rotterdam wil de grenzen van de wet gaan opzoeken om frauderende Bulgaren uit de gemeente te weren meldt Trouw op basis van een interview met wethouder Hamit Karakus (PvdA):

De wethouder wil mensen kunnen weigeren bij hun inschrijving in de GBA, wanneer het vermoeden bestaat dat iemand dit doet om te frauderen. Zo schrijven mensen zich soms in op kantoorgebouwen. Gemeenten mogen nu slechts in heel uitzonderlijke gevallen inschrijvingen weigeren.

Update donderdag 11.00
De Bulgaarse fraude met huur- en zorgtoeslagen lijkt veel groter dan staatssecretaris Weekers (Financiën) gisteren aan de Tweede Kamer meldde. Dat meldt RTL Nieuws op basis van vertrouwelijke documenten die de redactie in handen heeft.

Volgens politie, Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en een inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken vindt die fraude veelvuldig en op grote schaal plaats in meerdere Nederlandse steden. Er wordt zelfs gesproken van een ‘landelijk’ karakter. Ook zijn het niet uitsluitend Bulgaren die op deze wijze frauderen.
In de publiciteit sprak Weekers tot dusver van ‘een incident’. De rapporten die RTL Nieuws vandaag publiceert werpen een ander licht op de affaire. In een onderzoek naar mensenhandel, dook de nieuwe vorm van ‘Bulgaarse fraude’ op. Een rapport van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Rotterdam-Rijnmond:

“Het onderzoek richt zich op een groep verdachten van Bulgaarse afkomst. Gebleken is ook dat anderen dergelijke fraude plegen, doch de mate van georganiseerdheid en/of de omvang daarvan zijn niet in beeld gebracht.”

En:

Het dossier ten aanzien van toeslagenfraude in Rotterdam wordt overgedragen aan de FIOD vanwege de schaalgrootte (landelijk) van de fraude.

In deze stukken – die dateren van de eerste helft van 2012 – blijkt dat OM en politie expliciet navraag deden bij de Belastingdienst en de Inspectie SZW (die valt onder het ministerie van Sociale Zaken). Die blijken toen al op de hoogte te zijn van de toeslagenfraude en geven desgevraagd aan:

De fraude en het misbruik beperkt zich niet tot Rotterdam, maar vindt ook in andere steden in Nederland plaats.Dit is bevestigd door de Belastingdienst en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In de stukken die de politie opstelt in het opsporingsonderzoek wordt dezelfde conclusie getrokken. “Een indicatie van de omvang van de fraude, landelijk gezien, lijkt niet te geven maar lijkt zeer omvangrijk te zijn.” Tot slot waarschuwt de politie: “Tevens dient er rekening te worden gehouden met een aanzuigende werking doordat anderen de werkwijze overnemen.”

Update donderdag 13.00
De oppositie wil opheldering van staatssecretaris Weekers van Financiën, meldt de NOS:

CDA-Tweede Kamerlid Omtzigt zegt dat er op het ministerie signalen waren waar niets mee is gedaan. Zo is er een rapport waarin de fraude staat beschreven. “Ik wil weten wanneer dat is binnengekomen en wat ermee is gebeurd.” Zijn SP-collega Bashir vindt dat Weekers “heel wat uit te leggen heeft”.

Weekers moet voor 19.00 uur schriftelijk uitleg geven over de zaak, aldus de NOS.

Update donderdag 18.30

Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) houdt voet bij stuk; hij zegt tot voor kort helemaal niets te hebben geweten over de grootscheepse fraude met huur- en zorgtoeslagen door Bulgaarse bendes. De Belastingdienst heeft hem niet geïnformeerd, aldus Weekers. De oppositie in de Tweede Kamer wil een spoeddebat over de fraudeaffaire, maar de staatssecretaris onderstreept dat hij de Kamer herhaaldelijk gewezen heeft op de fraudegevoeligheid van het toeslagensysteem.

Update 19.00

Staatssecretaris Frans Weekers heeft de Kamer om meer tijd gevraagd om over de fraude met toeslagen alle feiten op een rij te krijgen. Hij schrijft in een brief aan de Kamer dat de informatie die de Kamer wil ontvangen ‘dusdanig omvangrijk’ is, dat hij meer tijd nodig heeft om de boel af te stemmen met de betrokken ministeries en instanties.

Update 20.30

Staatssecretaris Weekers heeft uitstel gekregen voor zijn brief met uitleg. CDA-Tweede Kamerlid Omtzigt noemde de brief van Weekers een ‘schandalige flutbrief’, maar geeft de staatssecretaris toch meer tijd. Hij zegt te begrijpen dat die extra tijd nodig is omdat ‘de vertrouwensvraag aan de orde is, moet er ook zorgvuldigheid betracht worden’. ChristenUnie-Kamerlid Schouten voegde daar aan toe dat het uitstellen van geven informatie niet ten goede komt aan de positie van Weekers.

Een wat onverwachte wending nam het gesprek op het moment dat CDA’er Buma Kamervoorzitter Van Miltenburg aansprak op haar ‘sturende gedrag’. Van Miltenburg voelde zich hierdoor onheus bejegend en liep geëmotioneerd de plenaire zaal uit. Er wordt al geruime tijd kritiek geuit op de wijze waarop Van Miltenburg debatten in de Kamer leidt. Lees hierover op Joop: Kritiek op functioneren Kamervoorzitter zwelt aan

Update vrijdag 26 april, 12.00
De Tweede Kamer debatteert meteen na het meireces, op 14 mei, over de informatiepositie van staatssecretaris Weekers. Dat meldt Trouw. Dan moet Weekers de Kamer vertellen wat hij wist en had moeten weten over de fraude met huur- en zorgtoeslagen. Ook moet er voor 4 mei alsnog een feitenrelaas komen. Coalitiepartijen PvdA en VVD stribbelden eerst tegen, maar na een interventie van VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra kreeg het voorstel toch een meerderheid.

RTL: Weekers houdt grootschalige fraude achter

NOS: Weekers moet opheldering geven

Geef een reactie

Laatste reacties (106)