7

Weer tegenslag voor pensioenakkoord

FNV vindt dat de risico's alleen bij werknemers en gepensioneerden komen te liggen

Nadat begin deze maand de landsadvocaat het kernpunt van de nieuwe pensioenplannen onderuit haalde, lijkt nu ook FNV Bondgenoten de handdoek in de ring te gooien. De grootste vakbond heeft onoverkomelijke bezwaren. Ze vindt dat het nieuwe pensioensysteem de risico’s alleen zou leggen bij werknemers en gepensioneerden.

In de brief die bondsvoorzitter Henk van der Kolk heeft gestuurd aan de vakcentrale zegt hij:

Laat er geen enkel misverstand over bestaan dat wat ons betreft geen enkel model aan de orde kan zijn waarin de risico’s eenzijdig bij deelnemers worden gelegd”, citeert de Volkskrant.

Begin maart bleek het al onmogelijk om alle opgebouwde pensioenrechten onder te brengen in een nieuw pensioensysteem. Pensioenregels kunnen niet met terugwerkende kracht worden veranderd en daarmee haalde de landsadvocaat het kernpunt van het akkoord onderuit. 

Het pensioenakkoord dat vorig jaar gesloten werd blijkt lastig uitvoerbaar. Werkgevers en bonden willen de regels ook voor lopende pensioenen veranderen, omdat zij verwachten dat de stijgende levensverwachting dan minder op het pensioenstelsel zal drukken. Ook moest door de nieuwe regels het hele stelsel minder gevoelig worden voor schommelingen op de financiële markten.

Volkskrant: FNV Bondgenoten tegen onderdelen pensioenplannen
cc-foto: Richard Carter

Geef een reactie

Laatste reacties (7)