11

Werkgelegenheid groeit komende vijf jaar wel/ niet

Universiteit Maastricht ziet rooskleurige toekomst… Onderzoek in strijd met bevindingen CPB

Ondanks de forse bezuinigingen die Nederland boven het hoofd hangen en de economie die achteruit rent alsof het een omgekeerde marathon is, groeit de werkgelegenheid in Nederland toch. Dat blijkt uit een onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht (ROA). De bevindingen van het ROA zijn in strijd met de laatste voorspellingen van het Centraal Plan Bureau (CPB) dat stelt dat de economie volgend jaar in een recessie zal belanden, waardoor de werkloosheid juist zal toenemen.

NRC schrijft hierover:

Volgens het ROA zijn de vooruitzichten voor werkzoekenden op langere termijn echter positief. “Wij proberen door de conjunctuur heen te kijken”, zegt onderzoeker Frank Cörvers. Volgens het ROA zal de werkgelegenheid tot 2016 met gemiddeld 0,4 procent groeien. Vooral de zorg en de dienstensector hebben in de komende jaren meer mensen nodig. Ook laagopgeleiden kunnen daarvan profiteren, mits tenminste het kabinet niet te zwaar gaat bezuinigen. In specifieke functies voor hoogopgeleiden, zoals bijvoorbeeld werktuigbouwkundigen, voorspelt het ROA grote tekorten.

Iedere twee jaar brengt de Universiteit Maastricht het onderzoek uit. Het wordt voornamelijk gebruikt om studenten te adviseren over hun beroepskeuze.

Frank Cörvers negeert vooralsnog de laatste CPB-raming van een week geleden. Volgens Cörvers zullen de laatste ramingen niet tot bijstelling leiden.

Geef een reactie

Laatste reacties (11)