Laatste update 16:03
95

Werkgevers prefereren autochtone ex-crimineel boven allochtoon zonder strafblad

Over discriminatie op de werkvloer zijn al veel onderzoeken gedaan. Keer op keer is de uitkomst dat Mohammed minder kans maakt op een baan dan Johan. Niet omdat Mohammed de papieren niet heeft, maar omdat hij Mohammed heet en niet Johan. Uit een gezamenlijk onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), de Radboud Universiteit (RU) en Universiteit Utrecht (UU) blijkt nu dat de voorkeur voor autochtonen zo diep verankerd is, dat zelfs veroordeelde autochtone Nederlanders de voorkeur genieten boven Nederlanders met een migrantenachtergrond zonder strafblad.

De onderzoekers stelden meer dan 500 gefingeerde sollicitatiebrieven met cv’s op voor het onderzoek. Deze werden verzonden in reactie op internetvacatures.

“ In de brieven en cv’s werden de etniciteit van de briefschrijver, het al dan niet hebben van een strafblad en het type delict dat was gepleegd (geweldsdelict, vermogensdelict of zedendelict) systematisch gevarieerd. Voor al het overige waren de brieven identiek”, schrijft het AD.

Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 28 procent van de autochtoon-Nederlandse criminelen met een geweldsdelict op hun naam een uitnodiging kregen. Mensen met een migratieachtergrond zonder strafblad werden in slechts 9 procent van de gevallen uitgenodigd voor een gesprek.

Eén van de onderzoekers stelt dat de verschillen zelfs zo groot zijn, “dat een sollicitant met een Nederlandse achtergrond en een veroordeling voor een geweldsdelict significant meer kans heeft op een positieve reactie dan een persoon met een migratieachtergrond en een leeg strafblad”.

De onderzoeksvraag luidde:

In hoeverre hangt de invloed van een veroordeling op arbeidsmarktkansen af van (a) het type delict waarvoor men is veroordeeld, (b) de verstreken termijn sinds het plegen van het delict, (c) de arbeidsmarktsector, en (d) de etniciteit van de sollici‐ tant?

In de conclusie schrijven de onderzoekers:

Verreweg het sterkste effect dat we vonden in het huidige experiment is dat niet- westerse sollicitanten een statistisch significant lager aantal positieve reacties ontvingen dan westerse sollicitanten. Dit geldt voor alle sollicitanten, ongeacht of ze zijn veroordeeld, en ongeacht het type delict […] Aangezien alle sollicitanten gelijkwaardige competenties hadden, is dit een des te opvallende bevinding. Wrang is de bevinding dat zelfs sollicitan‐ ten met een niet-westerse naam zonder strafblad nog een lagere kans hadden op een positieve reactie dan sollicitanten met een westerse naam die voor een geweldsdelict veroordeeld waren. Al met al roepen deze bevindingen op tot contemplatie. Het feit dat ook in ons onderzoek minderheden met een onberispelijk strafrechtelijk verleden het soms aflegden tegen ‘Hollandse’ sollicitanten met een delict op de kerfstok, stemt niet tot vrolijkheid.

Geef een reactie

Laatste reacties (95)