172

Werkloosheid bepalend voor criminaliteit

Verband tussen allochtonen en criminaliteit in Belgische studie niet aangetroffen

Wetenschappers van de universiteiten van Leuven en Gent concluderen na een nationale studie dat er geen verband bestaat tussen allochtonen en criminaliteit. Wel is er een duidelijk verband tussen werkloosheid en criminaliteit.

Dat schrijft de Belgische krant De Standaard. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in The British Journal of Criminology. Onderzoeker Marc Hooghe:

We hebben alle mogelijke factoren bekeken, en het verband tussen criminaliteit en werkloosheid bleek het sterkst. Dit is ons antwoord op de studie van Marion van San. Zij stelde begin de jaren 2000 vast dat de criminaliteit onder allochtone jongeren hoger lag dan bij anderen. Maar Van San hield geen rekening met sociaal-economische factoren. In onze studie zochten we ook naar een verband tussen vreemdelingen en criminaliteit, maar we hebben er geen gevonden. We hebben per gemeente het aandeel niet-Europese inwoners onderzocht, het aandeel Turken, Marokkanen… Het waren geen bepalende factoren. Van allochtonen met de Belgische nationaliteit hebben we geen cijfers, maar we weten dat dit aandeel overeenkomt met het aandeel inwoners met een vreemde nationaliteit per gemeente. Onze conclusie gaat dus ook op voor allochtonen. Vermoedelijk heeft het met sociale cohesie te maken. In een gemeente waar de werkloosheid hoog is, is er meer armoede, heerst er meer doelloosheid. De sociale samenhang is er daardoor minder groot.’

Foto CC: Renegade98

Geef een reactie

Laatste reacties (172)