50

Werkloosheid blijft ‘grootste zorg’

Werkloosheid daalt nauwelijks ... Aantal uitkeringen aan jongeren en 55-plussers blijft toenemen

De daling van de werkloosheid in Nederland blijft steken, het aantal geregistreerde werklozen nam in oktober weliswaar heel licht af met 1000, maar nog steeds zit 8 procent van de beroepsbevolking (zo’n 627.000 mensen) zonder werk. De daling van het aantal werklozen gaat steeds langzamer, omdat meer mensen zich op de arbeidsmarkt aanbieden. Bijvoorbeeld mensen die een tijdlang niet op zoek waren naar een baan – en dus ook niet als werkloos geregistreerd stonden – melden zich nu weer.

Het aantal werkloosheidsuitkeringen daalde eveneens maar mondjesmaat, tot 419.000 (500 minder dan in september), zo blijkt uit cijfers van het UWV. Het aantal uitkeringen aan jongeren en 55-plussers nam vorige maand opnieuw toe, terwijl in de overige leeftijdsgroepen sprake was van een lichte afname.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken noemt het in een reactie ‘goed nieuws’ dat de werkloosheid voor de zesde maand is gedaald, maar waarschuwt:

Voor het kabinet blijft de werkloosheid onze grootste zorg. Er zijn nog steeds veel te veel mensen die geen werk kunnen vinden. We nemen daarom tal van maatregelen om ervoor te zorgen dat jong en oud meer kans maken op werk.

Volgens het CBS is de werkloosheid in internationaal opzicht relatief laag. Het gemiddelde in de eurozone ligt op 11,5 procent en dat van de Europese Unie als geheel op 10,1 procent.

Cc-foto: Kat N.L.M.

Geef een reactie

Laatste reacties (50)