29

Werkloosheid daalt ook in juni verder

Werkloosheid neemt voor de tweede maand op rij af ... Werkloosheidspercentage nu op 8,6 procent

Het aantal werklozen is voor de tweede maand op rij gedaald. Dat heeft het CBS donderdag bekend gemaakt. In juni is de werkloosheid met 16 duizend personen afgenomen, waardoor het percentage nu op 8,4 procent van de beroepsbevolking uitkomt. Uit cijfers van het UWV blijkt dat ook het aantal WW-uitkeringen opnieuw is afgenomen.

Volgens het CBS hebben steeds meer mensen een betaalde baan. In totaal hebben nog zo’n 657 duizend personen geen werk. Het aantal WW-uitkering daalde met vijfduizend naar 431 duizend.

Een uitzondering vormt de sector openbaar bestuur. Daar vond juist een toename van 4,7 procent het aantal uitkeringen plaats.

Volgens internationale definities komt het percentage in Nederland zelfs nog lager uit. En wat blijkt? Ten opzichte van andere EU-landen doen we het hier best goed. Het CBS schrijft hierover:

In juni kwam de werkloosheid in Nederland volgens de definitie van de International Labour Organisation (ILO) uit op 6,8 procent van de beroepsbevolking. In mei was dat nog 7,0 procent. Daarmee is de werkloosheid in Nederland internationaal gezien relatief laag. De werkloosheid in de Eurozone bedroeg in mei 11,6 procent en in de Europese Unie als geheel 10,3 procent. Met circa 5 procent was de werkloosheid het laagst in Oostenrijk, Malta en Duitsland.

Het belangrijkste verschil tussen de nationale en de internationale definitie van de beroepsbevolking is het aantal uren per week dat iemand werkt of wil werken. Volgens de internationale definitie, die aansluit bij de richtlijnen van de ILO, wordt iedereen geteld die werkt of wil werken, ook scholieren met een bijbaantje. Dat betekent dat de grens op één uur per week ligt. Volgens de nationale definitie omvat de beroepsbevolking personen die een substantieel aantal uren per week betaald werken of dat daadwerkelijk willen. Daarom is de grens bij twaalf uur per week gelegd.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegendheid spreekt van ‘heel goed nieuws’ dat de werkloosheid verder is gedaald. Wel onderstreept het dat het percentage nog steeds veel te hoog is. De daling is volgens het ministerie wel een teken dat het de goede kant op gaat met de economie. In een reactie op de CBS-cijfers laat het weten:

De productie in de industrie groeit, het aantal faillissementen neemt af en de huizenverkopen stijgen. Ook op de arbeidsmarkt lijken we langzaam maar zeker de weg naar boven te vinden. Zo neemt het aantal uitzenduren en vacatures toe.”

Ook in mei daalde de werkloosheid doordat meer mensen betaald werk vonden. De daling die in maart plaatsvond kwam doordat mensen zich van de arbeidsmarkt terugtrokken, omdat ze geen werk konden vinden.

Update 11.10

FNV-voorzitter Ton Heerts laat in een reactie weten dat de afname weliswaar hoopgevend lijkt, maar dat het slecht een druppel op een gloeiende plaat is. Heerts:

De nieuwe werkloosheidscijfers lijken hoopgevend, maar de afname van het aantal werklozen is een druppel op een gloeiende plaat. Nog steeds zitten bijna 700.000 mensen zonder werk. In veel sectoren, zoals de zorg, de overheid zijn al duizenden banen geschrapt en staan tienduizenden banen op de tocht. Dat moeten we een halt toeroepen. De FNV heeft deze maand samen met de andere vakcentrales een Banenplan gepresenteerd. De politiek moet er voor kiezen om echte banen te behouden en mensen weer aan het werk te krijgen, want werkloosheid verpest het leven van mensen.

CBS: Werkloosheid daalt opnieuw

De Volkskrant: Werkloosheid daalt voor tweede maand op rij

Geef een reactie

Laatste reacties (29)