132

Werkloosheid neemt – weer – toe

CBS: Nu meer dan 600.000 werklozen in Nederland ... Dat aantal werd voor het laatst bereikt in 1983

Het is zover. Nederland heeft meer dan 600.00. In februari is het aantal opgelopen naar 613.000, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is het hoogste aantal in bijna dertig jaar. De laatste keer dat er meer dan 600.000 werklozen waren, was in maart 1983. Ook toen telde het CBS 613.000 werklozen.

7,7 procent van de beroepsbevolking zat de afgelopen maand thuis, zonder baan. En het aantal blijft stijgen. Stond het werklozen in 2008 nog op 300.000, nu is het meer dan verdubbeld. Het gevolg van dit hoge aantal is dat de overheid ook steeds minder belastinginkomsten heeft en tegelijkertijd steeds meer geld kwijt is aan WW-uitkeringen.

Voorlopig lijkt er in de nabije toekomst niet veel te veranderen. Het Centraal Planbureau verwacht dat de economie in de tweede helft van dit jaar wel weer opkrabbelt, maar de werkloosheid zal voorlopig nog blijven stijgen. Dat is althans de les van eerdere recessies.

Het CBS(.pdf) schrijft:

In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 20 duizend werklozen per maand bij. Het werkloosheidspercentage is in drie maanden tijd gestegen van 7,0 naar 7,7.

De werkloosheid nam sterker toe onder mannen dan onder vrouwen. Drie maanden geleden was nog 6,8 procent van de mannelijke beroepsbevolking werkloos. In februari van was 7,7 procent. Bij vrouwen nam de werkloosheid in dezelfde periode toe van 7,2 naar 7,8 procent.

In februari kwam de werkloosheid in Nederland volgens de ILO-definitie uit op 6,2 procent van de beroepsbevolking; in januari was dat nog 6 procent.”

De grootste klappen vielen in de provincie Utrecht, onder jongeren tot 25 jaar en in de sector vervoer en opslag. Daar nam het aantal lopende WW-uitkeringen relatief het sterkst toe.

Geef een reactie

Laatste reacties (132)