10

Werkloosheid onder mannen leidt tot afname huiselijk geweld

Statistieken onthullen onverwacht patroon

Volgens populaire opvattingen leidt een toename van de werkloosheid tot een reeks andere maatschappelijke problemen waaronder meer huiselijk geweld. Onderzoekers hebben nu vastgesteld dat die relatie in het geval van huiselijk geweld niet zo simpel ligt.

Onderzoekers aan de universiteiten van Londen en München vergeleken de resultaten van enquetes naar huiselijk geweld in bepaalde Britse regio’s met statistieken van werkloosheid in dezelfde gebieden. De cijfers betreffen de jaren tussen 2004 en 2011.

The Waiting Room / Domestic Violence TableauUit de resultaten bleek dat in gebieden waar de werkloosheid onder mannen toeneemt het huiselijk geweld juist afneemt: een stijging van 3,7 procent werklozen leidt tot 12 procent minder gevallen van geweld. Is er echter een toename van werkloosheid onder vrouwen dan stijgt het huiselijk geweld daarentegen. 3 procent meer werklozen leidt dan tot 10 procent meer geweld. 

De econoom Jonathan Wadsworth noemt als mogelijke verklaring voor de opmerkelijke relatie dat werkloos geraakte mannen uit opportunistische overwegingen hun partner minder zullen mishandelen omdat ze financieel afhankelijker zijn geworden. In het geval van werkloze vrouwen werkt die financiële afhankelijkheid ook zo, maar met het gevolg dat vrouwen minder snel hun mishandelende echtgenoot zullen verlaten. Er komen daardoor juist meer mishandelingen voor.

The Atlantic: When Male Unemployment Rises, Domestic Violence Rates Fall

cc-foto: Topeka Library

Geef een reactie

Laatste reacties (10)