58

Werkloosheid sterkst toegenomen onder laagopgeleiden

Harde klappen gevallen in techniek en bouw

De werkloosheid onder laagopgeleide Nederlanders is de afgelopen vier jaar sterker toegenomen dan die onder middelbaar en hoogopgeleiden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De stijging was het grootst bij laagopgeleiden met een technische of bouwkundige achtergrond.

In 2012 was 8,8 procent van de laagopgeleiden werkloos. Vier jaar eerder was dat nog 5,3 procent. Onder hoogopgeleiden steeg de werkloosheid van 2,4 naar 4,1 procent, aldus het CBS.

Techniek

Vooral onder laagopgeleiden met een technische of bouwkundige is de werkloosheid toegenomen, stelt het CBS verder vast: in vier jaar tijd van 2,2 procent naar 7,2 procent. Het gaat om mensen met een opleiding tot bouwvakker of in de autotechniek. Hun werkloosheid lag echter nog wel onder het gemiddelde voor laagopgeleiden.

De werkloosheid onder mensen met een agrarische achtergrond is het minst gestegen. Met 4,2 procent kende deze groep vorig jaar ook de laagste werkloosheid. Het hoogst was de werkloosheid onder laagopgeleiden met een achtergrond in de vormgeving, kunst, talen en humaniora: bijna 15 procent. Wel is deze groep relatief klein.

CBS: Werkloosheid sterk gestegen onder laagopgeleide technici en bouwkundigen

NRC: Werkloosheid steeg afgelopen jaren sterkt onder laagopgeleiden

Geef een reactie

Laatste reacties (58)