36

Werkloosheid stijgt snel onder allochtonen

Hoogopgeleiden harder getroffen … Ondernemerschap groeit

Hoewel de arbeidsmarkt over de gehele linie lijkt te herstellen, neemt de werkloosheid onder allochtonen toe. Vooral jongeren worden getroffen. In 2008 was 17 procent van hen werkloos, in 2009 21 procent en nu 25 procent.

De toename van de werkloosheid blijkt uit de cijfers van de vijfde monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt die het instituut voor multiculturele vraagstukken Forum vandaag publiceert.

De Volkskrant bericht:

‘Je ziet bij elke economische dip dat de werkloosheid onder allochtonen ongeveer drie keer zo hoog is als onder autochtonen’, zegt Sadik Harchaoui, directeur van Forum. Toch vindt hij het treurig dat het nu weer zo is. ‘Het opleidingsniveau van allochtonen is gestegen, ze zijn beter geïntegreerd dan tijdens vorige recessies en er is meer aandacht voor diversiteit.’

De monitor constateert een groei in zelfstandig ondernemerschap. Terwijl het aantal autochtone ondernemers met 19.000 daalde, steeg de groep ondernemers met een niet-westerse achtergrond met 2.000.

De Volkskrant: Kwart jonge allochtonen werkloos

Forum: Cijfers 2009 (gepubliceerd maart 2010)

cc-foto: Stipo team

Geef een reactie

Laatste reacties (36)