106

Werkloze stratenveger moet voor uitkering… straten vegen!

Hagenaar Harry krijgt 400 euro minder voor hetzelfde werk: 'Ik voel me uitgebuit, als een slaaf'

Wrang, je baan als stratenveger kwijtraken door bezuinigingen en dan alsnog de bezem en prikker moeten hanteren, maar dan voor een uitkering. Het overkwam Hagenaar Harry (53). Hij doet in het AD van woensdag zijn verhaal.

“Ik krijg 400 euro per maand minder dan vroeger”, verzucht Harry in het AD. “Ik voel me uitgebuit, als een slaaf.”

De Hagenaar begrijpt niet waarom hij geen gewoon contract kan krijgen. “Ik doe precies hetzelfde werk, werk dat hoognodig moet worden gedaan in de stad. Dan wil ik daar ook net als voorheen naar worden betaald.”

De Haagse wethouder Henk Kool (PvdA, Sociale Zaken) ontkent dat er überhaupt sprake zou zijn van een tegenprestatie voor de bijstand. “Dit zijn re-integratietrajecten”, zegt zijn woordvoerder. “Het is goed dat werklozen werkritme en -ervaring opdoen.”

Misbruik en verdringing
In politiek Den Haag wil met name de VVD dat alle bijstandsgerechtigden een tegenprestatie leveren voor hun uitkering. Maar vakcentrale FNV is het hier niet mee eens. Door het beleid van gemeenten die mensen met behoud van uitkering laten werken neemt de werkloosheid toe. Die mensen verdringen betaalde werknemers.

FNV hield een enquête onder 200 bijstandsgerechtigden. Bijna de helft zegt daarin dat hun werk voorheen werd gedaan door een betaalde kracht.

Het doel van werken met behoud van een bijstandsuitkering is het klaarstomen van mensen voor een betaalde baan, maar volgens FNV wordt daarbij weinig rekening gehouden met de vaardigheden en vooropleiding van de bijstandsgerechtigde. Bovendien zijn de trajecten niet gericht op het vinden van werk en is de begeleiding slecht, aldus FNV.

Eerder Joop: Overheid misbruikt bijstandswerkers

AD: Werkloze stratenveger moet voor uitkering straten vegen

Foto-cc: Shirley de Jong

Geef een reactie

Laatste reacties (106)