Laatste update 23:33
20

Werknemersdeel steeds kleiner, werkgeversdeel stijgt gestaag

Het deel van het nationaal inkomen dat naar werknemers gaat, wordt gestaag kleiner, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De Volkskrant schrijft:

“De Nederlandse economie bestaat uit een kleine 1,7 miljoen bedrijven en bijna 8,7 miljoen mensen die (daar) werken. Die verdienen samen jaarlijks ruim 700 miljard euro. Dit geld stroomt voor een deel via belastingen naar de schatkist, een ander deel gaat als winst naar bedrijven en een derde deel komt als salaris in de portemonnee van de werkenden. Werknemers en zzp’ers ontvingen vorig jaar 75 cent per verdiende euro. Aan het begin van deze eeuw was dat nog 78 cent.”

De verschillende punten van de spreekwoordelijke pizza zijn in de afgelopen jaren ten opzichte van elkaar dus veranderd van grootte. Volgens FNV-bestuurder Zakaria Boufangacha krijgt de Nederlandse werknemer niet waar hij of zij recht op heeft. Als de overheid als werkgever uit de CBS-cijfers wordt gehouden blijkt volgens Boufangacha dat het verschil zelfs nog groter is: van 81 cent per euro in 1995 naar 73 cent in 2016. Daarnaast betalen bedrijven relatief steeds minder belastingen, terwijl de Nederlandse economie loopt als een trein.

De trend van groeiende ongelijkheid is moeilijk te keren, vreest hoogleraar Van Bavel, die uitleg gaf over het fenomeen in de Tweede Kamer. ‘De krachten ten faveure van kapitaal zijn te sterk. De markt is volledig dominant geworden.’

Anthony Stigter van werkgeversvereniging VNO-NCW is het hier uiteraard niet mee eens. ‘De lonen stijgen en de tarieven van zzp’ers gaan omhoog’. Als lonen al achterblijven, is dat de schuld van de overheid, vindt Stigter. ‘Van iedere euro loonstijging die de werkgever geeft, gaat er een halve euro of meer naar de overheid.’

Binnenlands Bestuur, het magazine voor bestuurders en ambtenaren, schrijft over lonen het volgende:

“De lonen bij bedrijven stijgen gemiddeld harder dan de lonen van mensen in dienst van de overheid. Volgens werkgeversvereniging AWVN bedraagt de gemiddelde loonafspraak van alle 207 in 2017 afgesloten cao’s 1,64 procent. De loonstijging voor mensen in de zorg, het onderwijs en bij de overheid blijft daar met een gemiddelde van 1,43 procent ruim achter.”

Belasting betaalt iedereen; gelijke monniken, gelijke kappen. Dit zegt niets over een kleiner wordend werknemersdeel en al helemaal niet over de steeds lagere belastingdruk voor bedrijven. Maar daar praat Stigter niet over.

Cc-foto: FNV Vakbond

Geef een reactie

Laatste reacties (20)