35

Westerse vraag naar kernenergie vergiftigt Afrika

Afrikaanse uraniummijnen zorgen voor ernstige sociale en milieuproblemen ... Zelfs natuurreservaten worden aangedaan

De winning van uranium vervuilt op grote schaal Afrika. Internationale mijnbouwbedrijven doen te weinig om radioactieve en toxische besmetting van water, land en lucht te voorkomen. Uit een onderzoeksrapport van WISE en SOMO blijkt dat de grootschalige vervuiling niet te stoppen is omdat de bedrijven nauwelijks gecontroleerd en gereguleerd worden. Ze willen koste wat het kost doorgaan met de winning van uranium om aan de westerse vraag te voldoen. De vraag naar uranium is de afgelopen jaren flink toegenomen door de populariteit van kernenergie. Uraniumerts is nodig voor de productie van kernenergie.

De Afrikaanse bevolking heeft volgens de rapporten nauwelijks inspraak. WISE bezocht lokale mijnen in Zuid-Afrika, Namibië en de Centraal Afrikaanse Republiek. In het onderzoek worden de mijnbouwbedrijven van het Franse staatsbedrijf AREVA, het Zuid-Afrikaanse AngloGold Ashanti, het Anglo-Australische Rio Tinto, het Australische Paladin, en het Canadese bedrijf First Uranium uitvoerig besproken.

Fleur Scheele, onderzoeker bij WISE en auteur van het rapport: “De sociale en milieuproblemen rond deze Afrikaanse uraniummijnen zijn zo ernstig dat je je niet voor kunt stellen dat een energiebedrijf daar haar grondstoffen vandaan wil halen.

De winning van uranium gaat gepaard met grote milieugevolgen en risico’s voor de gezondheid. Dat maakt het een dure business om alle risico’s af te kopen. Veel landen hebben dan ook een verbod op uraniummijnbouw, maar omdat het arme Afrikaanse landen op de korte termijn financiële voordelen oplevert, is uraniummijnbouw in veel Afrikaanse landen toegestaan.

Uranium mijnbouwbedrijven in Afrika hebben ook nog eens de vrije hand ik hoe ze hun operaties kunnen uitvoeren. Zelfs in een natuurreservaat wordt nu uranium gewonnen. De Afrikaanse overheden en burgers hebben te weinig kennis over lange termijngevolgen van uraniumwinning en bovendien te weinig middelen om de bedrijven te controleren en aan te spreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Bij minister Verhagen die voor de nieuwe kerncentrales uranium moet inkopen, zijn ondanks deze berichten de alarmbellen nog niet afgegaan om af te zien van kernenergie. Hij schreef onlangs in een rapport aan de Kamer ‘niet de juridische mogelijkheden te hebben om een duurzame winning van uraniumerts af te dwingen maar de initiatiefnemers van nieuwe kerncentrales aan te willen spreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid’.

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (35)