36

Wetenschappers: eet de helft minder vlees a.u.b

Vlees heeft een enorme impact op onze leefomgeving ... Consument heeft sleutelrol in de verandering daarvan

In een opvallend rapport pleiten vijftig deskundigen voor de halvering van onze vleesconsumptie. Minder vlees komt niet alleen de voedselproductie en het klimaat ten goede, het vermindert ook de vervuiling van onze leefomgeving met meststoffen aanzienlijk, aldus de wetenschappers.

De Volkskrant haalt dinsdagavond de studie ‘Our Nutrient World’ aan. Hieruit blijkt  de diepgaande impact van de mens op de natuurlijke stromen van voedingsstoffen in de wereld, schrijft de krant.

Vleesproductie heeft een veel grotere invloed op het klimaat dan groenten en andere landbouwgewassen. Maar de grote vervuiling die de productie met zich mee brengt, blijft vaak onderbelicht. Wereldwijd is 80 procent van alle stikstof- en fosfornutriënten bestemd voor de productie van veevoer.

Het is nu tijd om daar iets aan te doen, zeggen de wetenschappers. Als we 20 procent zuiniger omspringen met voedingsstoffen, zou dat meteen een jaarlijkse besparing van 20 miljoen ton stikstof opleveren, goed voor een besparing van 127 miljard euro per jaar aan grondstoffen en schadebeperking. 

Het rapport stelt tien actiepunten voor om de vervuiling te verminderen. Een beter technologisch beheer van meststoffen en ingrepen om verspilling van voedingsstoffen te vermijden in de industrie en waterzuivering behoren tot de voorstellen. Maar een sleutelrol is weggelegd voor de consument. De wetenschappers roepen de consument op om uit zijn vleesconsumptie te verminderen, aldus de Volkskrant.

Volkskrant: Wetenschappers dringen aan op halvering vleesconsumptie

Foto-cc: Malevda

Geef een reactie

Laatste reacties (36)