60

Wethouders: minister Blok moet scheefwoonbeleid drastisch veranderen

Het aanpakken van scheefwoners zou niets doen aan tekort sociale huurwoningen 

De meeste wethouders van de 35 grootste gemeenten zijn het oneens met het scheefwoonbeleid van minister Blok (Wonen). Zij denken niet dat het aanpakken van mensen die te goedkoop of te duur wonen in een sociale huurwoning, zal leiden tot meer ruimte op de woningmarkt.

Het werd afgelopen weekend door NOS bekend gemaakt dat er te weinig resultaat geboekt is bij het aanpakken van scheefwonen. Daarbij gaat het om mensen die te veel verdienen en te weinig betalen voor een sociale huurwoning of huurders die een laag inkomen hebben en te hoge huurkosten hebben. 

De NOS deed een rondvraag en het blijkt dat 21 gemeenten niet geloven dat het aanpakken van scheefwonen maar ook iets zal veranderen en de meesten gaven aan dat het in de Randstad bijna niet anders kan.

Ook zeggen sommige wethouders dat huurders die goedkoop wonen niet per definitie rijk zijn. Met een inkomen van 35.000 en de maximale huur van 710 zouden mensen het ‘ook niet breed’ hebben. 

Volgens vele gemeentebestuurders zou het lucratiever zijn om sociale huurwoningen bij te bouwen. Tjeerd Herrema, de PvdA-wethouder in Almere zegt daarover dat de minister het beleid ‘drastisch moet veranderen’: 

Hij moet het voor investeerders, waaronder corporaties, mogelijk maken snel te investeren in extra sociale huurwoningen.

Aedes, de overkoepelende organisatie voor corporaties liet afgelopen weekend ook weten dat scheefwonen aanpakken onder andere mislukt doordat huizen in de vrije sector of op de koopmarkt te duur zijn. Mensen zouden daardoor niet gemotiveerd raken om te verhuizen.

Volgens minister Blok daarentegen gaat het ‘de goede kant’ doordat corporaties de huur kunnen verhogen als huurders te goedkoop wonen. Ondanks dat 418.000 huishoudens te weinig betalen voor een sociale huurwoning. 

cc foto:Alix Guilliard

Geef een reactie

Laatste reacties (60)