45

Wethouders: ‘Onverantwoorde situatie dreigt bij opvang asielzoekers’

De vier grote steden eisen meer geld van het Rijk voor huisvesting van achtduizend asielzoekers met een verblijfsvergunning, anders dreigen ze het akkoord daarover te verscheuren. Acht wethouders uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht schrijven dat in een brandbrief in de Volkskrant. Volgens hen ontstaat er door het gebrek aan financiële compensatie een ‘onverantwoorde situatie’.

In de brief, die ook naar de ministers Dijsselbloem (Financiën) en Plasterk (Binnenlandse Zaken) is gestuurd, staat onder meer:

Wij kunnen niet meewerken aan de opvang van nieuwe burgers als de handvatten ontbreken om deze mensen een eerlijke kans te bieden op zelfstandigheid en participatie in hun nieuwe woonplaats.

Vorig jaar kwamen de grote steden met het Rijk overeen dat zij achtduizend asielzoekers met een verblijfsvergunning zouden opvangen. Alleen ligt er tussen wat het Rijk biedt en wat de gemeenten nodig hebben een kloof van honderden miljoenen euro’s die nodig zijn voor huisvesting, scholen, werkbemiddeling en integratie.

Alleen een dak boven het hoofd bieden is niet genoeg, benadrukt de Amsterdamse wethouder van Sociale Zaken Vliegenthart: ‘Deze mensen moeten volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving.’ Als de steden buiten huisvesting niets voor de asielzoekers kunnen doen, ‘dan weten we zeker dat we mensen voorbereiden op een leven buiten de maatschappij, met een levensgroot risico op langdurige afhankelijkheid van een uitkering’.

In de asielzoekerscentra in Nederland wonen minstens 15 duizend mensen die in bezit zijn van een verblijfsvergunning. Zij horen door te stromen naar een eigen woning, zodat in de azc’s ruimte komt voor nieuwe vluchtelingen. Van die doorstroom is echter maar beperkt sprake, omdat er simpelweg niet voldoende woonruimte is. Het Rijk wil daarom met de grote steden bindende afspraken maken over de huisvesting.

Die afspraak moet op 28 april vastgelegd zijn, maar dat dreigt nu in het water te vallen. Volgens Vliegenthart blijven er maar twee mogelijkheden over als het Rijk niet met meer geld over de brug komt: of steden moeten zelf bezuinigen, ‘maar dan vallen kwetsbare groepen buiten de boot’, of de steden huisvesten de statushouders helemaal niet. ‘Maar ook dat kan niet de bedoeling zijn,’ aldus de wethouder.

De steden zeggen de afgelopen periode al veel te hebben geïnvesteerd in het creëren van draagvlak onder de bevolking en het huisvesten van de asielzoekers. Volgens Rabin Baldewsingh, wethouder sociale zaken en werkgelegenheid in Den Haag, is de landelijke overheid nu aan zet. ‘Er is door het Rijk een beroep gedaan op onze solidariteit. Daar geven wij nu met verve en vaart invulling aan. Nu is het aan het kabinet om het gezond verstand te gebruiken.’

Bron: Volkskrant, NOS
Cc-foto: Directie Voorlichting

Geef een reactie

Laatste reacties (45)