5

Wetsvoorstel: leraar moet minder op de vingers gekeken worden

Macht van Onderwijsinspectie reikt te ver, vinden SGP, D66 en CDA

De gezamenlijke wens om minder van bovenaf te reguleren in het onderwijs bracht een opmerkelijk monsterverbond bij elkaar. De christelijke partijen CDA en SGP en het vrijzinnige D66 willen dat goed presterende scholen zelf gaan bepalen hoe ze bijvoorbeeld hun lessen inrichten en hoeveel toetsen ze afnemen. De inspectie zou zich voortaan moeten beperken tot het controleren van enkele harde, meetbare criteria, volgens het wetsvoorstel.

Verplichte vakkenpakketten, voldoende lesuren en gekwalificeerd personeel. Dat is volgens Roelof Bisschop van de SGP, zelf oud-leraar, waar de Onderwijsinspectie op toe moet zien. Hij dient het wetsvoorstel in samen met Paul van Meenen van D66 en Michel Rog van het CDA. Van Meenen:

Ik wil dat leraren zich bevrijd voelen.

Toch gaat het de initiatiefnemers er niet alleen om een woud van regeltjes terug te dringen. Het dient er ook toe dat scholen meer vrijheid krijgen hun eigen ideeën over wat goed onderwijs is te kunnen toepassen. Van Meenen vindt dat ouders voor een school moeten kunnen kiezen die past bij hun gezinssituatie: 

Kinderen verschillen, dus scholen ook. Scholen moeten hun eigen didactische visie kunnen hebben”.

Van Meenen vergelijkt de vrijheid van onderwijs met de vrijheid van meningsuiting.

Je moet daar heel gelimiteerd inbreuk op maken. Dat is wel hoe de inspectie het onderwijs tegemoet treedt”.


Dekker experimenteert met ‘regelluwe’ scholen

Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker (VVD) maakte donderdag bekend te willen experimenteren met ‘regelluwe’ scholen. Dat houdt in dat twintig ‘excellente’ scholen vijf jaar lang vrijstelling krijgen van een aantal regels. De scholen mogen zelf meedenken over welke regels. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat ze losser willen omgaan met bevoegdheidseisen voor leerkrachten. In zo’n geval kan het zijn dat er eventjes een onderwijsassistent de klas waarneemt, terwijl de leraar een ochtend meeloopt in een andere klas.

Het plan van Dekker gaat SGP, D66 en CDA niet ver genoeg. Regelluw is nog steeds met regels en ze willen zich niet beperken tot scholen met het predicaat excellent, aldus de initiatiefnemers van het wetsvoorstel dat vandaag wordt ingediend.

De Onderwijsinspectie zegt niks te willen weten van een beperking van haar taak.

Lees ook: Verlos scholen van toetsgekte

De Volkskrant: De leraar moet weer aan de macht komen

Cc-foto: Todd Petrie

Geef een reactie

Laatste reacties (5)