79

Wilders en Brinkman spelen weer verdeeldheid

Onenigheid over Polen-meldpunt binnen de PVV

Uit een interne mail, in bezit van televisieprogramma EenVandaag, blijkt dat er verdeeldheid heerst binnen de PVV over het Polen-meldpunt. De mail is afkomstig van Hero Brinkman. Hij stelt dat het meldpunt haar doel voorbij schiet en dat er onvoldoende visie is. Geert Wilders heeft nog niet gereageerd.

sitestat
Brinkman schrijft onder meer:

De hele uitvoering kwam mij nogal rauw op mijn dak. Bij de presentatie van dit meldpunt kun je niet volstaan met het in de lucht brengen van een internetsite en het uitvaardigen van een persverklaring van 4 regels om vervolgens dagen in de media niet van je te laten horen. Dan heeft de beeldvorming reeds plaatsgevonden en loop je achter de feiten aan. Deze fouten hadden we volgens mij kunnen vermijden door de opzet en het plan eerst in de fractie te bespreken […] Als politicus ben je verantwoordelijk voor integere politiek, gebaseerd op een visie. Wie wil regeren moet vooruitzien. Als wij de volgende keer als betrouwbare partner deel willen uitmaken van het kabinet, moeten we wel laten zien dat we verantwoordelijk met inhoud en strategie kunnen omgaan.

Het is niet de eerste keer dat Brinkman binnen de PVV steigert. Eerder probeerde hij de partij te democratiseren, maar stuitte op weerstand in de partij.

Brinkman meent dat enkele fractiegenoten zijn standpunt delen dat Oost-Europeanen te negatief worden afgeschilderd door de PVV. Desalnietteming is de fractie het niet eens met zijn kritiek. Het Tweede Kamerlid laat aan RTL weten nog 300 procent achter zijn kritiek te scharen. Sterker nog, aan WNL-radioprogramma Avondspits wist Brinkman te melden dat hij Geert Wilders wil opvolgen als partijleider. Van enig aftreden van Wilders is echter nog geen sprake, maar Brinkman fantaseert er flink op los. Hij hoopt dat binnen zijn partij een soortgelijke verkiezing mogelijk is als bij de PvdA. Dat meldt NRC.

Brinkman reageert via het sociale medium twitter. Hij meent nooit gezegd te hebben de PVV te willen leiden. Brinkman:

Ben voor democratische partij met keuze voor partijleider. Heb zeker niet geopperd dat ik voor partijleider wilde gaan.

EenVandaag: Ruzie binnen de PVV om Polen-meldpunt

Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook. Of abonneer je op de dagelijkse nieuwsbrief met een handig overzicht van nieuws en opinies.

Geef een reactie

Laatste reacties (79)