67

Wilders en Moszkowicz moeten het met huidige rechters doen

Wrakingskamer: Irritatie bij de verdediging over de gang van zaken geen reden tot wraking

Een verzoek van advocaat Bram Moszkowicz om de rechters te wraken is door de wrakingskamer van de rechtbank in Amsterdam van tafel geveegd. De wrakingskamer oordeelde dat er geen enkele reden was om de rechters van partijdigheid te verdenken.

Door redactie Joop

Moszkowizc wilde de rechters wraken, omdat zij weigerden proces verbaal op te laten maken tegen getuige Bertus Hendriks wegens meineed. Volgens de wet kan een rechtbank bij een verdenking van meineed een procedure opstarten, maar is ze daartoe niet verplicht. Irritatie over de beslissing om dat niet te doen, is geen reden voor wraking, aldus de wrakingskamer. Alleen als die beslissing zo onbegrijpelijk is dat alleen al daardoor de schijn van partijdigheid is gewekt, kan een wraking slagen. In dit geval was dat volgens de wrakingskamer niet aan de orde.

De advocaat van Geert Wilders beschuldigde de oud-journalist en Midden-Oosten deskundige Hendriks van meineed, omdat deze in zijn getuigenis over een etentje met een andere getuige, de arabist Hans Jansen, iets anders zou hebben gezegd dan eerder tegen dagblad De Pers. 

Hendriks en Jansen werden beiden over het etentje gehoord om vast te stellen of Jansen hierbij onder druk werd gezet door raadsheer Schalken, die het OM had verzocht om Wilders te vervolgen.

Geef een reactie

Laatste reacties (67)