210

Wilders roept in Amerikaanse kerk christenen op ten strijde

Update: Wilders claimt dat kabinet islam terugdringt … 'Ontwaakt, christenen van Amerika!'

Wilders is weer op toernee om zijn boodschap van haat tegen islam uit te dragen. Dit keer bezocht hij naast Canada ook de Amerikaanse zuidelijke staat Tennessee. Hij sprak daar op initiatief van de plaatselijke Tea Party in een kerk in Nashville voor een gehoor van tweeduizend christenen.


Wilders werd aangekondigd als ‘ware wereldheld’ en zei onder meer letterlijk (vanaf een papiertje):

Ik kom hier vandaag tot u met een waarschuwing voor u.
Ik kom hier met een strijdkreet.
Ontwaakt, christenen van Amerika!
Ontwaakt, christenen van Tennessee!
Islam staat aan uw poort!

Zijn haatpreek ging er bij het aanwezige publiek in als Gods woord bij een ouderling.

De bijeenkomst diende onder meer om fondsen te werven voor een recent opgericht lokale Tea Party afdeling.

Update 22:30 In zijn speech trekt Wilders verschillende malen vergelijkingen tussen de islam in Nederland en de Duitse bezetting. Hij pocht over zijn politieke succes:

In Nederland zijn we succesvol met het beginnen terug te dringen van de islam. De huidige Nederlandse regering is een minderheidsregering die alleen kan overleven met de steun van mijn partij. We hebben 24 van 150 zetels in het parlement en we steunen de regering in ruil voor maatregelen om bepaalde aspecten van de sharia wetgeving te verbieden.
We hebben bereikt dat Nederland snel zal overgaan tot een verbod op de boerka en de niqaab.
We gaan ook de immigratie uit niet-Westerse landen in de komende vier jaar met 50 procent terugdringen. 

Hij hield zijn christelijk gehoor voor ‘de waarheid’ te spreken en stelde dat de meeste parlementariërs in Nederland erger zijn dan Sint Thomas, de apostel die niet wilde geloven dat Jezus was opgestaan.

Een man die halverwege zijn verhaal opstond om de zaal te verlaten en riep ‘Jezus zei: heb uw vijanden lief’ werd acuut door beveiligers afgevoerd.

Fragment van WKRN

Geef een reactie

Laatste reacties (210)