74

Willem-Alexander roept op tot saamhorigheid

Koning benadrukt in kersttoespraak belang van verbindingen aangaan ... Kersttoespraak lekte dit jaar weer vroegtijdig uit

Koning Willem-Alexander houdt dit jaar zijn eerste kersttoespraak. Net als vorig jaar bij koningin Beatrix het geval was, is dit jaar de toespraak vroegtijdig uitgelekt. Vorig jaar had het nog te maken met een foutje van de Rijksvoorlichtingsdienst die de, eerder opgenomen, toespraak, al online had gezet – weliswaar verborgen, maar wel te vinden -. Dit jaar lekte het script uit. Dat meldt Nu.nl


Het script staat op de website van de publieke omroep. Het gaat om de ondertiteling die verzorgd wordt via teletekst-pagina 888.

De NOS laat in een reactie weten:

De NOS betreurt het buitengewoon dat de tekst van de kersttoespraak is uitgelekt. De tekst is in de loop van de ochtend naar de NPO, Nederlandse Publieke Omroep, gestuurd om te kunnen zorgen voor een ondertiteling voor pagina 888 ten behoeve van doven en slechthorenden. Zoals het er nu naar uitziet is de tekst uit dat systeem gehackt. Nogmaals we betreuren dit heel erg en zullen verder uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Even later werd deze verklaring alweer tegen gesproken, nadat internetdeskundige Alexander Klöpping kritiek uitte op de NOS-verklaring dat er gehackt zou zijn. “Daar kom je niet mee weg”, aldus Klöpping op Twitter.

“Je hebt helemaal gelijk. De site van ondertiteling is niet gehackt.”

Was het antwoord van algemeen directeur van de NOS Jan de Jong. 

De koning staat in zijn toespraak onder meer stil bij het belang van familie om troost bij elkaar te vinden bij verdriet en tegenslag. Hij benadrukt daarbij het verliezen van dierbaren.

Economie en verantwoordelijkheid
Ook staat de koning stil bij de problemen van de economie. Willem-Alexander wijst verder naar mensen die oplossingen zoeken voor maatschappelijke problemen, met de nadruk op mantelzorgers, vrijwilligers, gastouders, buddies, innovatieve ondernemers en buurtbewoners die verantwoordelijkheid nemen.

Prises Margriet en Peter van Vollenhoven
De koning spreekt in zijn kersttoespraak een dankwoord aan prinsen Margriet en Pieter van Vollenohven voor het bijstaan van Beatrix tijdens haar regeerperiode. 

Het lek
Het lek werd net als vorig jaar ontdekt door Anne Jan Roeleveld. Tegenover Nu.nl verklaart hij:

Opnieuw is de kersttoespraak voor 13.00 uur op een niet-beveiligde link te lezen. Erg pijnlijk voor de koning. Dit geeft aan dat er niet veel van geleerd is.”

Vorig jaar werd na het uitlekken een onderzoek ingesteld. Daaruit werd geconcludeerd dat de procedures aangepast moeten worden.

De toespraak van de koning is goed ontvangen. Zo laat PvdA-leider Diederik Samsom weten:

Warme persoonlijke boodschap van de koning, waarin hij begrip toont voor het belang van werk in het leven van mensen. Veel waardering voor zijn expliciete steun aan de harde werkers voor de publieke zaak. Onze koning benadrukt terecht het belang van een zorgzame samenleving waar mensen naar elkaar omkijken.

ChristenUnie-leider Arie Slob kwiteert:

Mooie verbindende kersttoespraak van onze koning.

Ook GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik vond het een mooie toespraak. Aan het ANP laat hij weten:

Het was een mooie eerste kersttoespraak van koning Willem-Alexander. Hij zet hiermee, zowel wat betreft toon als inhoud van de toespraak, de mooie traditie van zijn moeder voort.

SGP-leider Kees van der Staaij reageert ook op Twitter:

Warme en waardige kersttoespraak van koning Willem-Alexander!”

De tekst van de toespraak:

In de gejaagdheid van het dagelijks leven vaak gericht op het hier en nu, is Kerstmis een rustpunt. Een moment voor bezinning op ons bestaan. En op onze relatie met anderen, dichtbij en verder weg.

Juist met Kerst, toch het feest van het licht worden we herinnerd aan persoonlijk verlies en verdriet. Wie een dierbare heeft verloren voelt in deze dagen de pijn extra scherp. Het besef opgenomen te zijn in een groter verband van familie en vrienden kan troost en kracht geven.Hun steun, vaak in stilte en op de achtergrond, stemt tot dankbaarheid.

Zo ook stonden prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven mijn moeder gedurende 33 jaar bij.Mijn oom en tante hebben zich naast hun eigen werkzaamheden met verve ingezet ten dienste van haar koningschap.

In lichte en donkere perioden.Zij verdienen een bijzonder woord van dank.
In het jaar dat achter ons ligt, is een sterk beroep gedaan op de veerkracht en het doorzettingsvermogen van grote groepen Nederlanders. Veel mensen maken zich zorgen over hun werk en hun inkomen. Zij voelen zich afhankelijk van maatschappelijke krachten waarop zij geen greep hebben. Wie zijn baan of bedrijf verliest geen baan kan vinden of niet meer kan werken raakt meer kwijt dan alleen financiële zekerheid. Ons werk maakt ook deel uit van wie we zijn. Het bepaalt mede het beeld dat mensen van zichzelf en van hun plaats in de samenleving en de wereld hebben. Werk hebben heeft invloed op de sociale contacten en het gevoel te worden gewaardeerd.

De behoefte aan erkenning en begrip verbindt ons mensen niet alleen met Kerst, maar het hele jaar door. Wezenlijk in ons leven zijn onze relaties met anderen.

In de eerste plaats de mensen dichtbij: De leden van het gezin, de familie, vrienden en collega’s op het werk.’Mensen zijn mensen door andere mensen’, luidt een Afrikaans spreekwoord. Vanuit die beleving zoeken velen met Kerst het gezelschap van degenen die hun lief zijn. Maar die mogelijkheid is er niet voor iedereen. Honderdduizenden Nederlanders zijn vandaag niet thuis om het feest mee te vieren. Zij dienen de publieke zaak.In ziekenhuizen, in instellingen, bij nutsbedrijven in vervoer en transport, bij de politie  of verder weg, op zee of in verre landen, werkend aan vrede en veiligheid. Zij allen verdienen onze steun.

Honderdduizenden Nederlanders brengen Kerstmis alleen door Dat kan heel goed een positieve, eigen keuze zijn. Alleen is immers niet hetzelfde als eenzaam.Voor velen is de afzondering echter niet vrijwillig. Hetzij omdat ze geen directe verwanten meer hebben.
Hetzij omdat contacten zijn weggevallen. Zij zijn op zichzelf teruggeworpen en wachten vaak op een uitgestoken hand of een luisterend oor. Hoezeer mensen ook in een isolement kunnen leven diep van binnen blijft de hoop op waardering en contact levend. Die hoop dooft nooit.

Kerstmis is het feest van de verwachting van ‘vrede op aarde in de mensen een welbehagen’. Het zingen van die regels als uiting van een persoonlijk geloof kan tegelijkertijd een gevoel van ongemak geven. De wereld is zo groot. De problemen zijn zo wijdvertakt. Belangen zijn zo tegengesteld. En het leed dat mensen treft is vaak huiveringwekkend.

Natuurgeweld slaat gemeenschappen uiteen. We zien beelden van mensen in geïmproviseerde opvangkampen, op de vlucht voor honger en terreur. We horen woorden van haat die van generatie op generatie worden doorgegeven waardoor verzoenende geluiden van goedwillenden geen kans lijken te krijgen. Het grote geheel lijkt zich aan onze invloed te onttrekken. Dat kan een gevoel van machteloosheid oproepen. En toch is ‘vrede op aarde’ meer dan een onbereikbaar ideaal. Meer dan een ster aan de hemel. Vrede op aarde begint heel dichtbij. Thuis. In de straat. In de buurt. Op de club. In eigen dorp of stad. Ieder kan, op zijn of haar eigen manieraan die vrede bijdragen door verbindingen te zoeken.Dat vraagt soms een beetje moed en zelfoverwinning.

Soms moet weerstand worden overwonnen. Maar het overwinnen van weerstanden geeft meer voldoening dan willoos en doelloos meedrijven met de stroom. Het afgelopen jaar, maar ook in de jaren daarvoor hebben mijn vrouw en ik het voorrecht gehad veel mensen te ontmoeten die daadwerkelijk de verbinding zoeken met anderen. Mantelzorgers en vrijwilligers. Gastouders die hun huis openstellen voor kinderen die in de knel zitten. Buddy’s die zich bekommeren om mensen met een ernstige ziekte. Innovatieve ondernemers die een sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen en daarnaar handelen. Buurtbewoners die niet afwachten maar samen naar oplossingen zoeken bij het verbeteren van hun woonomgeving. En ook: artsen, hulpverleners, ontwikkelingswerkers en militairen..die ver van huis, onder de zwaarste omstandigheden concreet trachten het leed van anderen enigszins te verzachten. Zij allen zoeken de verbinding, vanuit hun persoonlijke overtuiging dat een betere toekomst mogelijk is.

En daarin ligt voor veel mensen de inspiratie vanuit het Kerstverhaal dat van generatie op generatie wordt doorverteld. Met het Kind in de kribbe herleeft de hoop op een nieuw begin. De tijding van Kerstmis is een boodschap van hoop en van licht in de donkerste dagen: Het leven doet ertoe, wij samen doen ertoe. Onafhankelijk van geloof of levensovertuiging voelen mensen zich door die boodschap aangesproken.

Door verbindingen aan te gaan kunnen mensen samen een kracht ontwikkelen die bergen kan verzetten. Iets van die gezamenlijke kracht werd voelbaar op 30 april van dit jaar. Voor velen, en ook voor mij, was dat een onvergetelijke ervaring.

In die geest mogen we het jaar dat voor ons ligt met vertrouwen tegemoet zien. Er is veel en mooi werk te doen.

Ik wens u allen, waar u zich ook bevindt en hoe uw persoonlijke omstandigheden ook zijn een gezegend Kerstfeest.

Nu.nl: Kersttoespraak Koning Willem-Alexander lekt uit

Geef een reactie

Laatste reacties (74)