36

Windmolens inzet van strijd tussen provincies en gemeenten

Meerderheid provincies kent gemeenten die tegen de plaatsing van windmolens zijn

Windmolens zorgen voor een hevige strijd tussen de provincies en gemeenten, blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Volgens dat onderzoek staan ten minste 16 gemeenten lijnrecht tegenover de provincies. Met de provinciale verkiezingen in aantocht loopt de discussie dan ook extra hoog op.

Zeker in zeven provincies zijn er gemeenten te vinden die tegen de plaatsing van windmolens binnen hun gemeentegrenzen zijn. Zo ook Medemblik, waar de komst van windmolens ‘het bijzondere landschap van West-Friesland teveel verstoren’. De gemeente belooft al het nodige te doen om plaatsing te voorkomen.

De provincie Zuid-Holland kent de grootste weerstand. Daar vreest bijvoorbeeld de gemeente Korendijk voor geluidsoverlast en slagschaduw door de windmolens. De provincie waar de meeste windmolens staan, Flevoland, kent geen enkele gemeente die bezwaar maakt. Volgens VVD-gedeputeerde Gijsberts is dat verklaarbaar. De provincie zou er namelijk samen met de gemeenten optrekken, en worden de bewoners betrokken. Zo kunnen de burgers in Flevoland financieel meeprofiteren van de molens.

Mede hierom lanceert GroenLinks vandaag het plan dat het Rijk grond langs snelwegen beschikbaar stelt voor extra windmolens. Snelwegen doorsnijden het landschap en vormen daarmee een logische lijn waarlangs de molens geplaatst kunnen worden, aldus partijleider Van Ojik. Dat voorkomt verrommeling van het landschap. Om snelwegen ligt nu al een zone waarbinnen beperkingen gelden voor bewoning. Snelwegen maken immers lawaai, beduidend meer dan windmolens. Door op een strook van ongeveer 100 meter breed langs de snelweg windmolens te plaatsen vallen ze binnen de hinderzone van de snelweg zelf. Van Ojik:

We willen af van kolen, olie en gas.  We willen voor onze energievoorziening minder afhankelijk worden van dubieuze regimes, we willen aardbevingen in Groningen voorkomen en we willen de klimaatverandering tegen gaan. Dus moeten we overstappen op schone energie. Windenergie is daarvoor nu de beste optie.

Nederland heeft ongeveer 2300 kilometer snelweg. Volgens GroenLinks is ongeveer de helft daarvan geschikt voor het plaatsen van windmolens. Dat zou plaats bieden aan ruim 1500 extra windmolens. Daarmee kunnen 3 miljoen huishoudens van schone energie worden voorzien. Dat is een verdubbeling van de huidige productie in Nederland.

NOS: Windmolens, een heet hangijzer in de provincie

Cc-foto: Nuon

Geef een reactie

Laatste reacties (36)