61

Windmolens tegen de vlakte om subsidie

Ondernemers willen goede windmolens slopen om nieuwe met subsidie neer te zetten ... Windmolenboer "dief van eigen portemonnee" als hij bestaande molen behoudt ... 'Debat te veel gericht op verdienmodel in plaats van op milieuwinst'

Minstens 172 relatief jonge windmolens dreigen te worden gesloopt, zodat exploitanten op dezelfde plek met subsidie nieuwe molens kunnen neerzetten. De windmolenexploitanten kunnen dit jaar nog 350 miljoen euro aan groene stroomsubsidie ontvangen als ze voor 1 januari een vergunning voor een nieuwe windmolen regelen. Dit terwijl de huidige molens vaak nog geen tien jaar oud zijn en nog minstens tien tot vijftien jaar mee kunnen.

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) onderzocht alle lopende subsidieaanvragen voor nieuwe windmolens die voor 1 januari behandeld moeten worden en kwam op een getal van 172. Op de huidige molens kregen de exploitanten tussen de 10 en 15 jaar subsidie om de investeringskosten terug te verdienen. Hierna zouden de molens nog eens 10 tot 15 jaar mee moeten kunnen, maar dan zonder dat men er subsidie voor ontvangt.

Het is voor windmolenboeren lucratiever om de huidige molens tweedehands te verkopen en te vervangen door een nieuw exemplaar waarvoor ze weer wel subsidie krijgen. Die nieuwe modellen zijn iets efficiënter, aldus de NLVOW, maar de vereniging vraagt zich af of dit zoveel gemeenschapsgeld mag kosten.

Rob Rietveld van de NLVOW in de Volkskrant:

Dit heeft niets met duurzaamheid te maken, maar alles met het opstrijken van dubbele subsidies. Dit ondermijnt het draagvlak voor windenergie, spekt vooral de exploitanten en verkleint de kans dat omwonenden meedelen in de opbrengsten.

Logisch voor ondernemers

Agnes Mulder van het CDA vindt het “logisch” dat exploitanten de molens vervangen om opnieuw subsidie te kunnen krijgen, vanuit ondernemersoogpunt gezien. Maar ze noemt het “funest voor het draagvlak van windmolens”:

Het gaat hier om gemeenschapsgeld, dat zo effectief mogelijk ingezet moet worden voor een meer duurzame energievoorziening. Minister Kamp zegt zelf dat windmolens 15 tot 20 jaar meegaan. Subsidiegedreven vervanging na 10 jaar is niet uit te leggen.

Het Ministerie van Economische Zaken zegt in een reactie aan de Volkskrant dat de subsidieregeling vanaf 2015 zal worden aangepast zodat het financieel niet meer aantrekkelijk is jonge windmolens te vervangen door nieuwe exemplaren. Het ministerie zegt dat er in 2014 tot nu toe 94 subsidieaanvragen zijn gedaan, terwijl de NLVOW spreekt van 172 windturbines waarvoor vervanging is aangevraagd. Omdat het beleid op 1 januari aangepast zal worden, wordt de komende weken nog een golf aan subsidieaanvragen verwacht.

Windparken leveren miljarden op aan milieuwinst

De stichting Natuur & Milieu vindt dat er in het maatschappelijk debat te veel wordt gefocust op subsidies en hoge investeringskosten van windmolens. De maatschappelijke kosten en baten zouden meer meegeteld moeten worden. De stichting liet daarom onderzoek doen naar die kosten en baten voor windparken op zee. Als je meetelt dat windparken op zee de klimaatschade beperken die anders door niet-duurzame elektriciteitsproductie zou ontstaan, kan het positieve saldo oplopen tot maximaal 12 miljard euro, blijkt uit dit onderzoek. Tjerk Wagenaar van Natuur & Milieu zegt in Trouw:

We bouwen geen windmolenparken om optimale verdienmodellen te ontwikkelen, maar om de klimaatverandering binnen de perken te houden. Daarom is het belangrijk om de klimaateffecten, vertaald naar CO2-kosten, mee te nemen. Anders krijg je het bizarre effect dat we juichen voor het beste verdienmodel voor een windmolen, terwijl in dat scenario de klimaatschade misschien wel het grootste is. 

Windparken besparen hoge kosten voor toekomstige generaties. Ze zijn een uitstekende verzekering voor onze (klein-)kinderen. We moeten nu investeren om latere schade te beperken.

Maandagavond debatteert de Tweede Kamer over duurzame energie. 


De Volkskrant: Nog goede windmolens vervangen vanwege subsidiestop

Foto: plaatsing van een windmolen (cc Nuon)

Geef een reactie

Laatste reacties (61)