Laatste update 22:04
61

Witte mannen blijven talkshows overheersen

De publieke omroep is er volgens eigen zeggen “voor iedereen” maar in de praktijk blijven de tafels van de populaire talkshows gereserveerd voor witte mannen en hun bijbehorende opvattingen. Voor andere geslachten en huidskleuren is amper plaats. Dat stelt de Ombudsman van NPO, Margo Smit naar aanleiding van het rapport Aan tafel! Over het al dan niet problematisch gebrek aan diversiteit onder talkshowgasten.

De overheersende witte vlek in beeld betekent ook dat kijkers die zich daar niet in herkennen afhaken. Volgens onderzoek stijgt de publieke belangstelling voor een programma als de diversiteit van de gasten toeneemt.

Eindredacteuren beroepen zich te verdediging van hun witte selectievoorkeur vaak op overmacht. Vrouwen en mannen met een niet-witte etniciteit zouden wel benaderd worden maar te weinig belangstelling tonen. Het rapport heeft niet gekeken naar hoe buitenlandse programma’s, die meer diversiteit van gasten kennen, er kennelijk wel in slagen dat probleem op te lossen.

Ondertussen draagt het beeld dat de talkshows aan hun publiek presenteren bij aan het instandhouden van de sociale ongelijkheid. Daarbij gaat het niet louter om de dominante aanwezigheid van witte mannen maar ook hoe ze in vergelijking met andere gasten worden neergezet.

Niet alleen zijn vrouwen en Nederlanders met een migratieachtergrond minder zichtbaar in talkshows, ook worden zij anders in beeld gebracht dan de witte man. Uit onderzoek naar non-fictieprogramma’s – waar talkshows een onderdeel van uitmaken – blijkt dat mensen met een niet-westerse migratieachtergrond bijvoorbeeld het vaakst in beeld komen als ‘gewone burger’: dit is in 46% van hun televisieoptredens het geval. Voor witte Nederlanders ligt dit percentage met 31% veel lager. Zij zijn met 45% juist het meest te zien in de rol van een ‘deskundige’, terwijl dit percentage voor Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond slechts op 24% ligt.

Ook tussen mannen en vrouwen bestaat er een gelijksoortig verschil. Net als mensen met een niet-westerse migratieachtergrond worden vrouwen het vaakst in beeld gebracht als ‘gewone burger’. Zij vervullen deze rol in 47% van hun televisieverschijningen. Bij mannen ligt dit percentage veel lager (26%). Met 52% zijn zij juist het meest te zien als ‘deskundige’: een rol die vrouwen maar in 24% van hun televisieoptredens blijken te vervullen. Dit verschil is van belang omdat een deskundige hoger gewaardeerd wordt dan een burger.

Het hele rapport is hier te raadplegen.

Geef een reactie

Laatste reacties (61)