116

WNF: 100 procent duurzame energie: het kan!

[Video] WNF-rapport biedt antwoord op kernenergie- en oliecrisis

Door de problemen met de kerncentrales in Japan is er een kernenergie crisis. In Libië heerst sinds er opstanden zijn uitgebroken een oliecrisis. Als we het Wereld Natuur Fonds moeten geloven hebben we deze energiebronnen in de nabije toekomst helemaal niet nodig. WNF heeft een rapport geschreven waarin staat dat de wereld al in 2050 volledig op hernieuwbare energie kan draaien. Het rapport is in 90 landen uitgebracht. Er is anderhalf jaar aan gewerkt en is volledig doorgerekend door wetenschappers.

Het grootste deel  van die duurzame energie komt dan uit zon, wind,  water  en  energie die wordt opgewekt door afvalverwerking. Een van de moeilijkheden met windenergie is het transport van die energie naar het land. Daar is een kabelnetwerk voor nodig dat nog helemaal moet worden aangelegd. Toch ziet Johan van de Gronden, directeur van WNF Nederland, dit niet als een probleem. ”De technologie op het gebied van duurzame energie ontwikkelt zich namelijk razendsnel. Dat kan dus niet meer als excuus worden gebruikt,” aldus Van de Gronden. 

Ondanks de stijgende behoefte naar energie door de groei van de bevolking, de bedrijvigheid en het transport is het volgens het WNF toch mogelijk om de totale energieaanvraag te verminderen. Met recycling, efficiëntere transportmethoden en energiezuinige bouwmaterialen kan de vraag naar energie wereldwijd met 15 procent dalen.

In het rapport van het WNF worden ook omstreden keuzes gemaakt. Zo kiest het WNF ook voor windparken op zee en biobrandstof die bijvoorbeeld uit koolzaad wordt gemaakt. Dit zijn omstreden keuzes omdat het schadelijk kan zijn voor de voedselproduktie, de natuur en het milieu.

Geef een reactie

Laatste reacties (116)