8

‘Wob-maatregelen op basis van gebakken lucht’

Weblog Sargasso toont aan dat het rapport, op basis waarvan de minister toegang tot bestuursinformatie wil beperken, aan alle kanten rammelt

Weblog Sargasso heeft het rapport, op basis waarvan minister Donner de Wob wil inperken, geanalyseerd en komt tot de conclusie dat er eigenlijk geen reden is voor de strenge maatregelen. Als het aan Donner ligt moeten overheden de mogelijkheid krijgen verzoeken af te wijzen omdat er ‘misbruik’ gemaakt zou worden van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Het rapport rammelt aan alle kanten.
De wijze waarop men onderzoek heeft gedaan is middels een vragenlijst. Resultaten zijn netjes bij elkaar geveegd en in handzame tabellen gezet. Echter, wat er in het onderzoek niet gebeurd is (ik kon het in ieder geval niet vinden) is het steekproefsgewijs toetsen van de ingevulde vragenlijsten. […] Dan over de cijfers zelf. Er is sprake van misbruik voor geldelijk gewin (hopen dat men niet binnen de termijn antwoord en je een boete mag ontvangen), van frustrerend gebruik (omdat iemand een hekel heeft aan de instantie of mot heeft), of verzoeken vanuit obsessief streven. De eerste twee categorieën vormen samen het leeuwendeel. Maar…… als je dan naar de getallen kijkt, moet je constateren dat de politie van de eerste categorie 88% voor zijn rekening neemt en van de tweede categorie 90%. Dat blijkt vooral te gaan over de inmiddels bekende tactiek om snelheidsovertredingen te traineren door alle onderliggende gegevens op te vragen.
Alle wezenlijke Wob-verzoeken worden dus straks lastiger omdat er 1 specifieke groep verzoeken is die tot problemen leidt.

Lees verder bij Sargasso

Eerder verscheen op Joop: Donner wil toegang tot bestuursinformatie beperken voor pers

cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (8)