12

‘WOB op de schop’

GroenLinks wil dat overheid meer openheid biedt

GroenLinks Tweede Kamerlid Mariko Peters presenteert vandaag een initiatiefwetsvoorstel om de wet op de openbaarheid van bestuur en vrijheid van informatie te verruimen.

De huidige Wob kent volgens GroenLinks veel mankementen. Veel onvoorzichtig bestuurlijk handelen en bestedingen blijft oncontroleerbaar doordat informatie uit de openbaarheid wordt gehouden, zoals bij mislukte ict-projecten als de databank vingerafdrukken of grote infrastructurele werken als de HSL. Mariko Peters:

Teveel informatie blijft nu geheim. Burgers, journalisten, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten op elk moment de overheid kunnen controleren om te zien of regels worden nageleefd en geld en kansen niet worden verspild. Maar dat niet alleen. De overheid moet zich systematisch open durven stellen voor de creativiteit, innovatiekracht en suggesties die vanuit de samenleving komen om het bestuur beter te maken. Nederland scoort qua transparantie van bestuur matig op de internationale ranglijsten. In een democratische samenleving in het digitale tijdperk moeten burgers en bedrijven 24/7 mee kunnen doen. De politiek heeft niet alle oplossingen en doet niet automatisch alles op de beste manier. Een transparante overheid maakt de samenleving slimmer en sterker

In het initiatiefwetsvoorstel worden de volgende punten geregeld:
-toegang tot overheidsinformatie wordt een recht in plaats van gunst.
-er komt er een onafhankelijke informatiecommissaris die toezicht houdt op   openbaarheid.
-alle met publiek geld gefinancierde publieke diensten worden open en  transparant.
-openbaarheid wordt de regel, uitzonderingen worden verscherpt.
-informatie komt sneller en systematisch digitaal beschikbaar, vindbaar met een register, in open standaard en geschikt voor hergebruik.

Lees hier de concept wettekst
GroenLinks.nl: De Wob gaat op de schop

cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (12)