33

WOB-verzoeken drijven gemeentes tot wanhoop

Aantal gemeentes koopt lastige WOB-verzoeken af voor 300 euro ... Minister Plasterk komt dit jaar nog met wetsvoorstel om misbruik van WOB te bemoeilijken

Gemeenten kopen soms lastige WOB-verzoeken af. Wanneer de boeteclausule misbruikt wordt en als inkomstenbron wordt gebruikt door de indieners van het verzoek, kiezen gemeentes er soms voor om dan maar een lager bedrag te betalen en het verzoek af te kopen.

Gemeenten moeten binnen de wettelijk bepaalde termijn van tien weken reageren op een WOB-verzoek. Lukt dit ze niet, dan kan de burger die het verzoek heeft ingediend aanspraak maken op een vergoeding die soms kan oplopen tot boven de 1000 euro.

Een aantal gemeenten heeft er daarom voor gekomen om mensen die een ‘onzinnig’ verzoek indienen nu zo’n 300 euro te betalen als ze hun recht op informatie intrekken. Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) keurt deze handelswijze af. Plasterk:

Dit is niet waar gemeenschapsgeld voor bedoeld is en het bewijst eens te meer dat we de wet vlot moeten aanpassen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) beaamt dat er wordt afgekocht en noemt het een slechte ontwikkeling. Toch benadrukt VNG dat het afkopen van een WOB-verzoek slechts sporadisch gebeurd. De VNG heeft verder aanwijzingen dat bij 200 gemeenten misbruik wordt gemaakt van de WOB.

Plasterk wil dit jaar nog een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer sturen dat misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur onmogelijk moet maken.

NOS: Gemeenten kopen lastige WOB af

cc-foto: Bram Willemse

Geef een reactie

Laatste reacties (33)