88

Woningcorporaties creatief met huisvesting vluchtelingen

Migranten met verblijfsstatus blijven té lang in azc waardoor de nood nu hoog is

Woningcorporaties willen tienduizenden vluchtelingen met een verblijfsstatus aan een woning helpen. Dat doen ze door leegstaande overheidsgebouwen en verzorgingstehuizen bewoonbaar te maken en meerdere vluchtelingen in een sociale woning onder te brengen. Dit meldt de Volkskrant vrijdagochtend.

Momenteel zijn er 13.000 statushouders die op een sociale woning wachten. Het is een taakstelling van de woningcorporaties om vluchtelingen met een verblijfsstatus vanuit het azc naar een sociale woning te helpen. Het afgelopen jaar hebben corporaties die taak niet volbracht. Dat komt onder andere doordat er in veel regio’s te weinig sociale huurwoningen vrijkomen om – naast andere lokale hulpbehoevenden, zoals ouderen, psychiatrische patiënten, gehandicapten en mensen met een laag inkomen – aan vluchtelingen te bieden.

Door het toenemende aantal vluchtelingen in Nederland moet er ruimte gemaakt worden in de asielzoekerscentra. De mensen die eigenlijk al eerder doorgestroomd hadden moeten zijn, krijgen nu met spoed een woning. Normaliter gaat er één op de tien woningen naar een vluchteling met verblijfsstatus. De corporaties moeten nog minimaal 15.000 woningen beschikbaar stellen om de lange wachtlijst weg te werken. 

De wooncorporaties zijn ook van plan tijdelijke woningen neer te zetten en een investeringsplan te maken om betaalbare huurwoningen te bouwen. Volgens Aedes, de vereniging van wooncorporaties kan het niet zonder hulp van de rijksoverheid en gemeenten.  Aedes-voorzitter Marc Calon overlegt vrijdag daarover met staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Justitie) en minister Stef Blok (Wonen). 

Volgens Calon worden woningcorporaties door allerlei wetten beperkt door het Rijk. Bijvoorbeeld door de woningwet, waardoor corporaties geen gebouwen van gemeenten mogen beheren. Of door de verhuurdersheffing van het Rijk waardoor het onaantrekkelijk gemaakt voor corporaties om zelfstandige woningen te bouwen. Terwijl gemeenten wettelijk verplicht zijn om een zelfstandige woning met eigen sleutel, keuken en toilet aan te bieden. Ook de statushouders worden beperkt. Ze mogen niet samenwonen anders worden ze ingekort op uitkering en krijgen ze geen huurtoeslag. Daardoor wordt het moeilijker om meerdere vluchtelingen met verblijfsstatus in één huis onder te brengen. 

De woningcorporaties willen daarom graag overleggen over een langetermijn oplossing. Minister Stef Blok (Wonen) zegt voor 1 november een brief te sturen naar de Tweede Kamer waarin hij antwoord geeft op de verzoeken van Aedes. 

cc foto: World Bank Photo Collection

Geef een reactie

Laatste reacties (88)