11

Woningcorporaties voorzien tekort ouderenwoningen

Hulpbehoevende oudere moet straks eerder verhuizen, maar geschikte woonruimte is er nog te weinig

Huurders die op hun oude dag zelfstandig willen blijven wonen, maar wel zorg nodig hebben, moeten in de toekomst eerder verhuizen naar een huis dat daar geschikt voor is. Geschikte woningen voor al die ouderen zijn er echter nog veel te weinig. Dat zegt een grote meerderheid van 163 woningcorporaties in een enquête van de NOS.

NOS:

Driekwart van de ondervraagde corporaties zegt dat ouderen de komende jaren niet zomaar in hun woning kunnen blijven als het huis aanpassingen nodig heeft. Meer dan de helft denkt dat de gemeenten daar minder geld voor hebben en daarom bijvoorbeeld minder snel trapliften plaatsen. Dat geldt helemaal als er elders al woningen staan die wel geschikt zijn. Oudere huurders moeten dan eerder verhuizen naar die aangepaste woningen

Corporatie hebben steeds minder geld voor aangepaste woningen, legt Marc Calon, voorzitter van de vereniging van woningbouwcorporaties Aedes.

Door de sluiting van tehuizen en de vergrijzing komt er wel een grote grijze golf op ze af. We kunnen simpelweg niet al die huizen gaan aanpassen. En dan heb je ook nog voldoende geschikte woningen nodig voor andere huurders, zoals gezinnen. Dat is al met al een moeilijke opgave.

De corporaties hopen dat gemeenten samen met hen investeren in aangepaste woningen, maar ze betwijfelen of dat gebeurt.

Ouderen zelf willen vaak helemaal niet verhuizen. Corporaties kunnen hen niet dwingen, dus proberen ze het met verleiden. Soms wordt beloofd de huur in het nieuwe huis niet te verhogen.

NOS: Oude huurder eerder verhuizen

Geef een reactie

Laatste reacties (11)