9

Woody Guthrie – uitvinder van het protestlied – herdacht

Beroemdste Amerikaanse folkzanger werd 100 jaar geleden geboren ... Springsteen herdenkt legende in Hyde Park

Vandaag is het 100 jaar geleden dat Woody Guthrie werd geboren, de zanger die wel wordt gezien als de uitvinder van het moderne protestlied. Zijn ‘This Land is Your Land’ wordt gezien als het alternatieve Amerikaanse volkslied. Wat recent is ontdekt, is dat er altijd een couplet wordt weggelaten dat zich richt tegen wat nu de ‘1 procent’ wordt genoemd, de allerrijkste bovenlaag’.


THIS LAND IS YOUR LAND – Springsteen, Seeger… door aureliendesbois
Het couplet is vermoedelijk uit latere versies weggelaten om te voorkomen dat het lied  weggecensureerd zou worden in Amerikaanse schoolboeken. Bruce Springsteen heeft de complete versie van het lied nu opnieuw opgenomen. 

Springsteen is een van de vele artiesten die in de voetsporen van Guthrie is getreden. Zijn bekendste navolger is Bob Dylan.

Woody Guthrie werd op 14 juli 1912 geboren in een arm gezin in Oklahoma. Op z’n zeventiende leerde hij gitaar spelen. Meeliftend op treinen, trad hij op voor arbeiders die door de Verenigde Staten trokken, op zoek naar werk. In Californië zag hij hoe slecht de migrantenarbeiders werden behandeld. Hij begon politieke liedjes te schrijven en werd sympathisant van vakbonden en de communisten. Hij propageerde in zijn muziek onder meer deelname van de Verenigde Staten aan de Tweede Wereldoorlog. Op zijn gitaar prijkte de leuze ‘This machine kills fascists’. Later werd Guthrie door het leger ingeschakeld om liedjes te schrijven voor de manschappen.

Vandaag wordt hij op meerdere plaatsen herdacht met concerten. In London geeft Bruce Springsteen een concert in het Hyde Park. Op de clip geeft Springsteen uitvoering van This Land is Your Land tijdens de inauguratie van Obama in 2009. Naast hem staat de 94-jarige Pete Seeger, een maatje van Guthrie.

New York Times: Woody Guthrie

Woody Guthrie still inspires, 100 years on from his birth

Woody Guthrie: the authentic voice of America

Officiële site Woody 100

Geef een reactie

Laatste reacties (9)