1

Wordt dit de kampioen van de klimaattop?

Christen Unie wil Balkenende bij klimaattop

De ChristenUnie wil dat premier Jan Peter Balkenende eind dit jaar naar de klimaattop in Kopenhagen gaat. Fractievoorzitter Arie Slob van de kleinste regeringspartij zal woensdag in een debat met het kabinet over de miljoenennota vragen de premier af te vaardigden.

,,Er staat veel op het spel in Kopenhagen en de voorbereidingen zien er niet best uit. Door zelf te gaan, onderstreept Balkenende het belang dat Nederland hecht aan het slagen van deze top. Het streven naar een sociale en duurzame economie is wat ons betreft kerndoel van het kabinet”, aldus Slob.

Coalitiegenoot en fractieleider van het CDA, Pieter van Geel, kondigde dinsdag al aan dat hij in het debat met de premier onder meer gaat pleiten voor een hardere aanpak van criminele jongeren en strengere eisen aan huwelijksmigratie. Ook vindt hij dat de overheid pensioenfondsen moet aanmoedigen te investeren in infrastructuur in Nederland om de economie te stimuleren.

Fractievoorzitter Mariëtte Hamer van de PvdA zal ervoor pleiten dat de overheid bij aanbesteding van klussen, zoals de aanleg van wegen, 5 procent van de banen reserveert voor werklozen. Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken zegde dit voorjaar de Kamer toe dat hij binnen het kabinet zou bekijken wat de mogelijkheden zijn om als overheid bij het aanbesteden te eisen dat ook werklozen en mensen met een arbeidshandicap worden ingezet. Daarmee reageerde de bewindsman op een motie die de steun van de drie regeringspartijen had.

Geef een reactie

Laatste reactie