3

Wordt het onderwijs beter van meer docenten?

Minister Jet Bussemaker gelooft van wel en openbaart haar masterplan: hier gaan al die op studenten bezuinigde miljoenen heen ... Jasper van Dijk: Kabinet maakt Grieken van studenten

Nu de basisbeurs is afgeschaft en studenten voortaan geld moeten lenen om te kunnen studeren, levert dat de overheid plots 1 miljard euro extra op. Minister Jet Bussemaker laat dinsdag weten wat ze met al die miljoenen van plan is: vooral duizenden extra docenten.

De bedoeling is dat de klassen kleiner worden. Dat betekent dat er extra docenten bijkomen die ervoor moeten zorgen dat onderwijs niet langer alleen gericht is op het zenden van kennis. Maar dat zijn niet de enige docenten die erbij moeten komen; er komen ook nog honderden onderzoeksdocenten en lectoren bij. NRC schrijft hierover:

Er komen 3.900 extra docenten, 580 lectoren en 460 docentonderzoekers bij in het hoger onderwijs. Het gaat om voltijdsbanen. In het hbo kunnen 2.500 docenten aan de slag, in het wetenschappelijk onderwijs 1.400. Door de afschaffing van de basisbeurs voor studenten komt er de komende tien jaar één miljard euro vrij. 390 miljoen is bedoeld voor de extra docenten.

Als het aan Bussemaker ligt, krijgen studenten straks meer te zeggen over hun opleiding. Ze wil bijvoorbeeld dat vakken gecombineerd kunnen worden. In de praktijk betekent dat dat een wo-student straks ook vakken kan volgen van een hbo-opleiding en andersom. Maar dan zijn we er nog niet; ook de flexstudent is nieuw. Deze bepaalt zelf hoeveel studiepunten hij of zij per periode wil halen en bepaalt dus zelf zijn studietempo.

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) spreekt van een hoopvolle ontwikkeling:

Zaken als kwaliteit, kleinschaligheid en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling zijn voor ons erg belangrijk, en die zien we zeker terug in de plannen. We zien zelfs een hoopvolle ontwikkeling waarbij kwaliteit belangrijker wordt dan rendement […] Onze angst is dat we over een paar jaar niet precies weten hoeveel docenten er bij gekomen zijn. Het moet dus echt goed bijgehouden worden […] De plannen moeten samen met de studenten uitgewerkt worden. Ze moeten niet alleen betrokken worden, maar ook instemming krijgen. Het gaat natuurlijk wel om geld dat bij de studenten is weggehaald.

Update 11.00

De plannen van Bussemaker kunnen niet alleen op lof rekenen. Zo noemt Jasper van Dijk(SP) ze geen papieren werkelijkheid. Van Dijk:

De hoger onderwijsinstellingen mogen zelf beslissen waar het geld heen gaat. Het kan dus ook naar het management gaan. Dit is pure propaganda van Bussemaker. Als een volleerd zakkenroller trekt Bussemaker geld uit de zakken van studenten. Door het afdwingen van torenhoge schulden maakt ze studenten tot Grieken. We hebben gezien hoe dat kan uitpakken.

Ook Noeri van den Berg, voorzitter van de studentenvereniging Asva Studentenunie is niet alleen positief, hoewel hij de plannen ‘ambitieus’ noemt:

Deze agenda is voor een groot deel mogelijk gemaakt door studenten […] Ik ben benieuwd hoe het er concreet uit gaat zien. Studenten moeten inspraak krijgen in hoe hun geld besteed gaat worden. Helaas zei de minister daar weinig over in haar presentatie. Dat is jammer, zeker gezien de recente ontwikkelingen op het gebied van medenzeggenschap van studenten hier in Amsterdam.

NRC: Bussemaker steekt bespaarde geld leenstelsel in docenten

cc-foto: Ruben Nijveld

Geef een reactie

Laatste reacties (3)