108

Wordt vervolgd…

Open eind voor Algemene Beschouwingen ... Coalitie nodigt oppositie uit om verder te praten over aanpassingen begroting ...

Op de tweede dag van de Algemene Beschouwingen zijn alle ogen gericht op premier Rutte. Zet hij wel de deur open naar de oppositie? Gisteren was er veel onvrede bij de oppositiepartijen, omdat met name PvdA-leider Samsom keer op keer afwijzend reageerde op alternatieven die werden aangedragen door bijvoorbeeld D66 en CDA. De ergernis was zo groot dat CDA-leider Buma uitriep: ‘U zoekt het maar uit.’


De Algemene Beschouwingen beginnen om half elf en zijn hier te volgen via de live stream. Dit artikel wordt bijgewerkt. Updates leest u onderaan

Linksom of rechtsom zal het kabinet zaken moeten doen met de oppositie om straks zijn plannen door de Eerste Kamer te krijgen. De verwachting is dat Rutte zich toeschietelijker zal tonen dan Samsom. Een eerste aanzetje is al gegeven. Het kabinet is waarschijnlijk bereid enkele honderden miljoenen euro’s meer uit te trekken voor de kinderopvang, zo meldt de NOS.

Dat is mogelijk omdat er flinke meevallers zijn op het budget voor de kinderopvang. Met het extra geld kan het kabinet GroenLinks tegemoet komen. Die partij zou in ruil daarvoor bereid zijn de bezuinigingen op de kinderbijslag en andere kindregelingen te steunen.

Update 19.00 Praten, praten, praten

Praten, daartoe is premier Rutte nog wel bereid. Herhaaldelijk liet hij donderdag weten bereid te zijn om met de oppositie in gesprek te gaan over onderdelen van de begroting van het kabinet. 

Zo is het kabinet bereid om te kijken naar zijn plannen voor de inkomensverdeling in 2014, meldt de Volkskrant. Rutte zegde dit toe na een vraag van CDA-fractievoorzitter Van Haersma Buma. Die vroeg de premier of er over de nivelleringsagenda van het kabinet gepraat kon worden. Hierop zei de premier dat het kabinet geen nivelleringsagenda heeft. “Het enige wat het kabinet wil is een evenwichtig inkomensbeleid.” Rutte wil wel praten over wat dat inhoudt en hoe dat streven moet worden ingevuld.

Rutte zei verder dat er ‘te praten’ valt over de accijnsverhogingen op diesel, lpg en alcoholische dranken die het kabinet heeft aangekondigd. Ook over de bezuinigingen bij de inlichtingendienst AIVD is een gesprek nog mogelijk, meldt de NOS

6 miljard is 6miljard
Een ding waar Rutte niet over wil praten is de omvang van de bezuinigingen. Rutte zei dat de Brusselse begrotingsregels Nederland dwingen deze maatregelen te nemen, zo schrijft NU.nl.

“Hier zit geen ruimte om af te wijken. Ik taxeer met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat we de op onszelf afgeroepen boete van 1,2 miljard uit Brussel opgelegd zullen krijgen.

Rutte zei weinig of geen mogelijkheden te zien om over afspraken uit het sociaal akkoord rond WW en ontslagrecht te herzien. “Die ruimte is heel beperkt of afwezig”, zei de premier tegen D66-leider Alexander Pechtold en CDA-leider Sybrand Buma. Pechtold stelde dat het opnieuw onderhandelen met de sociale partners een voorwaarde is om zaken te kunnen doen met D66

‘Debat is zinloos’
SP-leider Emile Roemer noemde het debat met Rutte een “zinloze exercitie”.
Volgens Roemer had het debat nu geen zin, omdat Rutte niet zeggen op welke punten hij concessies wil doen. De SP-voorman vroeg dan ook om een schorsing van het debat, zodat het kabinet dat eerst kon bepalen. De PvdD steunde hem, wat de PVV betreft kon het hele debat zelfs beter gestopt worden, zo schreef de Volkskrant donderdagmiddag. Dezelfde drie partijen steunden woensdag aan het begin van de Algemene Beschouwingen ook een motie van wantrouwen tegen het kabinet, ingediend door de PVV.

Ook D66 was donderdagmiddag nog niet tevreden over de toenadering van premier Mark Rutte. Dat zei fractievoorzitter Alexander Pechtold tegen RTL Nieuws na de eerste termijn van de algemene behandelingen:

Wat is de wil van het kabinet en welke mogelijkheden hebben ze? Ik krijg steeds meer het idee dat PvdA en VVD het samen nog niet eens zijn.

Om 19:00 uur begint de tweede termijn van het debat. Oppositiepartijen hopen dat premier Mark Rutte dan “echte bewegingen gaat maken”.

Update 21.15
VVD-fractievoorzitter Zijlstra nodigt de oppositie uit voor gesprekken over aanpassingen aan de begroting. Hij benadrukte dat daarbij tempo moet worden gemaakt, meldt de NOS. “Niemand kan aan Nederland uitleggen, dat de politiek er niet uitkomt, terwijl we er wel de schouders onder willen zetten.”

PvdA-leider Samsom zei dat bij gesprekken met de oppositie voor hem belangrijk is dat de inkomensverdeling op orde is. Samsom voegde eraan toe dat ook voor hem aanpassing van het sociaal akkoord mogelijk is, “maar het mag niet worden opgeblazen”.

Ook een snellere hervorming van de WW en het ontslagrecht zijn voor hem bespreekbaar. Maar net als premier Rutte benadrukte hij dat er weinig kans is dat vakbonden en werkgevers daarmee instemmen. En inderdaad de sociale partners lieten donderdag van zich horen. Werkgevers en werknemers willen niet opnieuw over het sociaal akkoord gaan onderhandelen, meldt NRC:

Er is geen enkele aanleiding om af te wijken van het sociaal akkoord. Het staat als een huis”, zegt de woordvoerder van werkgeversvereniging VNO-NCW. Volgens voorzitter Jaap Smit van vakbond CNV is de onderhandelingsruimte “nihil”. Ook de FNV zegt dat het akkoord nu staat, maar laat wel een opening. “De bal ligt bij de politiek”.

Voor CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks zijn de toezeggingen van het kabinet niet concreet genoeg. Ze blijven bereid met het kabinet te praten over aanpassingen, maar volgens hen blijft er veel onduidelijkheid over wat er nou precies nog kan veranderen.
De NOS signaleert dat er bij deze Algemene Beschouwingen minder moties worden ingediend dan gebruikelijk. In één van de vijf vroegen GroenLinks-leider Van Ojik en PvdA-voorman Samsom om meer geld uit te trekken voor de kinderopvang en om de gevolgen van de bezuinigingen op de kinderbijslag en andere kindregelingen te verzachten voor alleenstaande ouders met een minimuminkomen.

Trouw meldt dat de regeringspartij VVD de motie van GroenLinks niet zal steunen. GroenLinks ging daar eerder wel van uit. Coalitiepartner PvdA steunt de motie wel, maar het CDA en de kleine christelijke partijen niet. De opstelling van D66 en PVV is nog niet bekend.

Dijsselbloem
De minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, gaat oppositiepartijen uitnodigen om te komen onderhandelen over de begroting voor volgend jaar. Dat zei premier Rutte, zo meldt RTL Nieuws. De algemene financiële beschouwingen, gepland voor komende dinsdag, komen daardoor misschien te vroeg. Als de Kamer dat wil, kan dat debat volgens hem een week worden uitgesteld, aldus de premier.

Update 23.00
De coalitie gaat de komende tijd met de oppositie onderhandelen over veranderingen in de kabinetsplannen voor 2014. Dat is de uitkomst van de Algemene Politieke Beschouwingen. Om de gesprekken te kunnen voeren stelt minister Dijsselbloem van Financiën geplande reizen als voorzitter van de Eurogroep volgende week uit, zo meldt de NOS.

Dijsselbloem zegt dat hij alle partijen in de Kamer gaat uitnodigen. “De onderlinge verschillen zijn groot, maar wat mij betreft gaan we met zijn allen de finish halen”.

Dijsselbloem zei, net als premier Rutte eerder, dat wijzigingen kunnen plaatsvinden, maar dat de begrotingen niet “voor de volle 400 miljard gewijzigd worden”. “Maar het is onderdeel van de politieke situatie waarin we ons nu bevinden dat we naar een zo breed mogelijk draagvlak gaan zoeken voor onze plannen.”

Lees hier het verslag van de eerste dag.

Geef een reactie

Laatste reacties (108)