29

WW-overtreders vaker tegen de lamp

Anderhalf keer meer overtreders inspanningsplicht dan vorig jaar ... Stijging door verscherpte controles

Het UWV stelt steeds vaker vast dat mensen met een WW-uitkering niet genoeg hun best doen om werk te vinden. In de eerste acht maanden van 2013 constateerde de uitkeringsinstantie ruim anderhalf keer meer overtredingen op de inspanningsplicht in vergelijking met vorig jaar. Overtreders lopen het risico gekort te worden op hun WW-uitkering of die zelfs helemaal te verliezen.

De inspanningsplicht houdt in dat:
– mensen met een WW-uitkering beschikbaar moeten zijn voor werk,

– aantoonbaar voldoende solliciteren
– zich houden aan de afspraken die ze met de werkcoach van het UWV maken.

Het UWV spoorde tot en met augustus 84.600 overtredingen op waar er vorig jaar nog 54.500 overtredingen geconstateerd werden. De forse stijging is vooral te wijten aan verscherpte controles, zegt het UWV:

Als je intensiever controleert, en onze digitale dienstverlening maakt dat ook mogelijk, dan ga je ook meer overtredingen constateren. Bovendien zijn er steeds meer werklozen en is de instroom bij het UWV het afgelopen jaar gestegen. Vierhonderdduizend in de eerste acht maanden. Dat is veel meer dan vorig jaar.

Tegen bijna driekwart van de betrapte overtreders werden ook daadwerkelijk maatregelen genomen. De rest kreeg een waarschuwing. Het UWV-rapport meldt verder dat het aantal WW-aanvragen met 24 procent is gestegen. Het aantal mensen dat vanuit de WW aan het werk is gegaan, is gelukkig ook licht toegenomen. Dit jaar zijn dat er 158.400, terwijl dat er vorig jaar nog 154.400 waren.

cc-foto: mystic_mabel

Geef een reactie

Laatste reacties (29)