33

Advies aan Hoge Raad: zaak tegen SP’er die Nawijn een racist noemde moet over

De rechtszaak waarbij SP-gemeenteraadslid Lennart Feijen werd veroordeeld omdat hij collega-raadslid en oud-LPF-minister Hilbrand Nawijn een racist had genoemd, moet over. Dat heeft advocaat-generaal Taru Spronken aan de Hoge Raad geadviserd.

De zaak stamt uit juni 2014. Nadat Nawijn in de gemeenteraad van Zoetermeer had laten weten tegen islamitische scholen te zijn, maar wel op te staan voor scholen op andere religieuze grondslagen, vond Feijen dat de oud-LPF’er te ver was gegaan. Op twitter schreef Feijen onder andere: ‘In het kader van problemen benoem ik dus het probleem, discriminatie van een complete geloofsgemeenschap door de racist @lhn_nawijn #raad079’
In de rechtszaak die volgde verweet het OM Feijen Nawijn ‘opzettelijk’ te hebben beledigd.

De rechtbank ging echter mee in het verweer van Feijens advocaat dat Nawijn de kwalificatie van racist over zichzelf had afgeroepen. Vanwege de anti-moslimopmerkingen in de raad, maar ook vanwege eerder gedane uitlatingen zowel in de raad als in de Tweede Kamer. Daarover schreef Joop eerder:

Als minister had hij al gezegd te vinden dat allochtonen harder gestraft moesten worden dan autochtonen. Ook wilde hij mensen met een Nederlands paspoort en een Marokkaanse achtergrond het land uitzetten als ze in aanraking kwamen met de politie en hij had nauw contact met het Vlaams Belang.

Het Openbaar Ministerie ging na de uitspraak in hoger beroep, waar Feijen alsnog werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 350 euro. Volgens de advocaat-generaal moet die uitspraak nu nietig verklaard worden. Volgens haar heeft het gerechtshof de verkeerde criteria gebruikt bij de beoordeling of de uitlatingen van Feijen wel of niet toelaatbaar zijn. Zo heeft het hof bepaald dat de opmerkingen van Feijen buiten het politieke debat zijn gedaan, omdat hij zijn uitspraak buiten de raadszaal deed. Onbegrijpelijk, vindt Spronken:

Uitgaande van zowel de Nederlandse rechtspraak als de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (het EHRM) over de vrijheid van meningsuiting, heeft het hof een te beperkte uitleg gegeven van wat onder het politieke debat, dat onderdeel is van het publieke debat, moet worden verstaan en wat in dat kader geoorloofd is.

Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet in deze zaak

Geef een reactie

Laatste reacties (33)