316

Zalm: Hirsi Ali is lekker zwart, daarom kan Wilders geen racist zijn

[video] Oud-minister van Financiën onbekend met definitie van racisme

Bij Knevel & Van den Brink kreeg oud-minister Zalm (VVD), thans bestuursvoorzitter van ABN-Amro, de vraag voorgelegd of hij de PVV een racistische partij vindt. Dit omdat oud-premier Van Agt dat de avond ervoor verklaarde.


Hij antwoordt:

In de eerste plaats denk ik niet dat Wilders een racist is. Hij heeft extreme opvattingen over de islam en gooit alle mensen van extreem tot de gematigde islam-aanhangers allemaal op één hoop. Dat vind ik fundamenteel fout maar dat maakt het niet tot een racistisch iets. Hij heeft ook met Hirsi Ali samengewerkt, nou die was toch lekker zwart, als ik me goed herinner, dus dat was niet het punt. 

Zalm hanteert daarbij een zeer ouderwetse opvatting van racisme namelijk louter onderscheid op basis van huidskleur. Die definitie is echter al bijna een halve eeuw  achterhaald. In 1966 werd het – mede door Nederland ondertekende – ‘Internationaal verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie’ van kracht dat de volgende definitie gebruikt:

In dit Verdrag wordt onder ‘rassendiscriminatie’ verstaan elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming die ten doel heeft de erkenning, het genot of de uitoefening, op voet van gelijkheid, van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel gebied, of op andere terreinen van het openbare leven, teniet te doen of aan te tasten, dan wel de tenietdoening of aantasting daarvan ten gevolge heeft.

De vraag is of Zalm aan de hand van deze definitie nog volhardt in zijn conclusie.

Geef een reactie

Laatste reacties (316)