83

Zeeuws Statenlid Robesin gepiepeld door Rutte

Provinciaal politicus die coalitie aan extra senaatszetel hielp, voelt zich bekocht

Het omstreden Torentjesoverleg dat het Zeeuwse Statenlid voerde met premier Rutte heeft Robesin in de praktijk niets opgeleverd. Robesin beweert dat er een deal was gesloten om het ontpolderen tegen te gaan. Rutte stelde vrijdag glashard dat er geen enkele afspraak is gemaakt.

Donderdag nog herinnerde een tot wanhoop gedreven Robesin de premier in een brief nog aan de afspraak:

Je hebt mijvoldoende duidelijk kunnen maken dat niet mocht worden  getwijfeld  aan de maximale inzet van het kabinet om het ontpolderspook uit Zeeland eens en voorgoed te verjagen. Mijn voldoening over het feit dat ik inderdaad een steentje  heb kunnen  bijdrage aan een sterkere positie van jouw kabinetsploeg, wordt op dit moment  evenwel overschaduwd door een mogelijk kabinetsbesluit over de Hedwigepolder. (…)  Op 23 mei heb ik de coalitie een dienst bewezen,  in de hoop en verwachting dat ontpoldering Zeeland eindelijk (l) bespaard zou blijven.  De hoop op een positieve uitkomst lijkt  – uitgaande van de inmiddels  bekend  geworden gegevens – niet langer gerechtvaardigd. lk meen mij te mogen permitteren  een  klemmend beroep op je te doen om Zeeland geen gloeiende kastanjes uit het vuur te laten  vissen, die ongeneeslijke brandwonden veroorzaken.

Robesin is Statenlid voor de Partij van Zeeland, zijn stem zou normaal gesproken zijn gegaan naar de OSF, de Onafhankelijke Senaatsfractie die provinciale partijen vertegenwoordigd. Robesin dacht er beter aan te doen de coalitie aan een zetel te helpen. Rutte ontkent nu iedere toezegging. Het resultaat is dat zijn land alsnog onder water wordt gezet. In plaats van de Hedwigepolder zijn dat nu twee polders ten oosten van Vlissingen.

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (83)