108

Zembla: ‘CO2-bom onder Barendrecht’

Update 00:20: GroenLinks wil Kamerdebat … [Video] Kritisch rapport bereikte Tweede Kamer nooit

De overheid en Shell willen een proef doen met het opslaan van CO2 in een dicht bevolkte woonwijk in Barendrecht. De bewoners zijn bang omdat niemand ze kan garanderen dat het veilg is.

In ZEMBLA legt een woordvoerder van Shell uit dat men wil testen hoe de bevolking reageert. Verschillende deskundigen komen aan het woord die vraagtekens zetten bij de locatie. Volgens chemicus professor Krijn de Jong is niet voldoende onderzocht hoe veilig de opslag van CO2 onder Barendrecht is. Onderzoekster naar CO2 dr. Heleen de Coninck verwijt haar collega’s tunnelvisie: kritiek op de opslag van CO2 is taboe. Het onderzoek van ir. Peter van der Gaag, waarin staat dat de locatie Barendrecht alleen gebruikt zou moeten worden voor een kleine proef, heeft de Tweede Kamer zelfs nooit bereikt.
In Barendrecht ging de vlag uit toen het kabinet Balkenende IV viel. Bewoners verwachtten dat daarmee ook het plan verdween om CO2 onder de gemeente op te slaan. Maar de opslag van CO2 onder Barendrecht gaat door. Ondanks protesterende bewoners en ondanks de vele deskundigen die waarschuwen voor de gevaren. Waarom het experiment in Barendrecht toch wordt doorgezet, is te zien in de ZEMBLA-aflevering ‘CO2 bom onder Barendrecht’ op zondag 28 maart om 21.50 uur bij de VARA/NPS op Nederland 2.
De klimaattop in Kopenhagen mag mislukt zijn, vriend en vijand zijn ervan overtuigd dat de uitstoot van CO2 moet verminderen. Volgens afspraken met de EU in Brussel moet de uitstoot van CO2 in 2020 met 20 procent verminderen. En dat terwijl onze behoefte aan energie alleen maar toeneemt. De vervuilende kolengestookte elektriciteitscentrales vervangen door zonne- en windenergie zou de oplossing zijn. Maar de ontwikkeling daarvan gaat niet snel genoeg, reden waarom we volgens deskundigen voorlopig niet zonder fossiele brandstoffen kunnen. De daarbij vrijkomende CO2 zou moeten worden afgevangen en opgeslagen onder de grond. Nederland is daarvoor zelfs bijzonder geschikt, vinden lobbyisten als voormalig minister-president Ruud Lubbers. We bezitten tientallen gasvelden die leeg zijn of die in de toekomst leeg komen. 
Eén van die gasvelden ligt in Barendrecht onder Vinex-wijk Carnisselande. De bewoners vrezen het broeikasgas onder hun huizen en de complete gemeenteraad heeft tegengestemd, net als een meerderheid in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. 
Opslag van CO2 verkeert in een experimentele fase en onder woonwijken is het nog nergens ter wereld gedaan. Een TNO-rapport betitelt de geschiktheid van de locatie zelfs als slecht. Voordeel van Barendrecht is wel dat het dicht bij Pernis ligt, bij de fabriek van Shell waar de CO2 vandaan moet komen. De locatie is daardoor goedkoop, maar dat is niet de enige reden waarom Den Haag blijft vasthouden aan Barendrecht.
Zembla wordt uitgezonden op zondag 28 maart 2010 om 21.50 uur op Nederland 2

UPDATE 29/3 00:20 GroenLinks wil naar aanleiding van Zembla een Kamerdebat. Volgens de partij mag er in een woonwijk niet worden geëxperimenteerd met de techniek:

In theorie is de kans klein dat er iets mis gaat met de ondergrondse opslag van CO2. Toch weten we het niet zeker, omdat het nog nooit op grote schaal is gedaan. CO2 is zwaarder dan lucht. Als er opeens een grote hoeveelheid van het gas vrijkomt, dan kan het lokaal in de vorm van een wolk blijven hangen met alle risico’s van dien.
“De kans dat dit gebeurt is weliswaar klein, maar we mogen het risico niet lopen. Theoretische modellen laten zien dat CO2-opslag veilig is. Dat zal op papier ongetwijfeld kloppen, maar we spreken niet voor niets in termen van experimenten en demonstratieprojecten. We weten nog niet of het in de praktijk ook echt veilig is”, aldus Vendrik.

Geef een reactie

Laatste reacties (108)