36

Zie ginds komt de schoorsteenpiet

Roetveegpiet verdringt zwarte piet bij landelijke intocht en in grote steden

Pieten zoals pieten bedoeld zijn. Bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Meppel, maar ook in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Maastricht, zullen dit jaar een aanzienlijk aantal ‘schoorsteenpieten’ aanwezig zijn.

Dat meldt Nu.nl dinsdag. De schoorsteenpieten zijn pieten met roetvegen op het gezicht, zoals dat het geval zou zijn wanneer iemand door een schoorsteen kruipt. De aanpassing komt voort uit een overleg tussen de sinterklaascomités, actiegroep Nederland Wordt Beter en het Overlegorgaan Carabisch Nederland. De bedoeling is dat het aantal schoorsteenpieten de komende jaren geleidelijk aan toeneemt en daarmee de karikaturale stereotypepiet uiteindelijk vervangt.

De keus voor roetveegpieten is een genuanceerd geluid in een discussie tussen voor- en tegenstanders die elk jaar feller wordt. Waar activisten aanvankelijk slechts pleitten voor een aanpassing van het uiterlijk zoals die nu gedaan wordt, werd de discussie al snel gekaapt door enerzijds felle verdedigers van de volledig zwarte piet en anderzijds anti-pieten die doorsloegen met regenboog- en stroopwafelpieten. 

‘Hiermee willen we een einde maken aan de onduidelijkheid over de toekomst van het uiterlijk van Zwarte Piet’, laten de intochtorganisatoren weten. 

‘Met deze aanpassing blijven de traditie en het aloude sinterklaasverhaal overeind en wordt de uitvoering van piet in lijn gebracht met wat al jaren aan kinderen wordt verteld: hij komt door de schoorsteen.’

Vorig jaar waren bij de intocht in Amsterdam ook al schoorsteenpieten te zien, ongeveer een kwart van het totale aantal was uitgedost met roetvegen. Dit jaar zal in de eerder genoemde steden ruim de helft van de pieten niet langer volledig zwart zijn. 

cc-beeld: Joris Leermakers

Geef een reactie

Laatste reacties (36)