328

Zij moeten Nederland uit de crisis helpen

D66, ChristenUnie en SGP sluiten akkoord met kabinet ... Partijen hebben nipte meerderheid in Eerste Kamer 

Het kabinet en oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie hebben vrijdagavond een akkoord bereikt over de begroting voor 2014. Dat heeft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem geschreven in een brief aan de Tweede Kamer:

Aan de uitgavenkant van de begroting wordt fors en reeds op korte termijn geïnvesteerd in onderwijs en verdere ondersteuning van de positie van gezinnen met kinderen. De eerder voorgenomen besparingen op de Algemene Nabestaandenwet gaan niet door. Er komt extra geld voor defensiepersoneel en structureel extra geld voor regionaal werkgelegenheidsbeleid. Hiertegenover staan aanvullende ombuigingen bij de verschillende departementen, sociale zekerheid en zorg.

De lasten verlichtende maatregelen zijn onder andere het terugdraaien van de versobering van de zelfstandigenaftrek en de fiscale ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten. Verder gaat het tarief voor Box 1 & 2 tijdelijk omlaag in 2014. Daar tegenover staat dat de motorrijtuigenbelasting niet verlaagd zal worden en dat de belasting op kraanwater wordt verhoogd. Ook voor het storten van afval zal opnieuw moeten worden betaald. De maatwerkvoorziening wordt beperkt evenals het takenpakket van MEE-organisaties (voor mensen met een verstandelijke beperking). De rijksmiddelen voor bedrijven worden in 2015 herschikt en verlaagd. 

Veel winst moet komen uit betere onderhandelingen en efficiëntie in de zorg. Daardoor is er meer geld beschikbaar voor onderwijs en maatregelen die jeugdwerkloosheid dienen te bestrijden. Extra bezuinigingen op defensie worden deels teruggedraaid en de Publieke Omroep hoeft in plaats van 100 miljoen, nog maar 50 miljoen extra te bezuinigen.

Lees de volledige brief hier.

Update 10.00

De overige oppositionele partijen zijn, zoals te verwachten is, niet blij met het akkoord. Ook vanuit de werkgevers en de vakbonden klinkt kritiek.

Zo noemt het CDA de plannen ‘slecht voor de economie’. De belastingen worden volgens de partij te veel verhoogd. Volgens CDA-leider Buma is de kern van het beleid de verhoging van de belastingen met 2,2 miljard euro.

Dit is slecht voor banen en voor Nederlandse de economie. Extra belastingen die blijven staan zoals de accijnsverhogingen of nieuwe belastingen zoals de waterbelasting zijn geen verbetering maar een verslechtering.

50PLUS noemt het akkoord 5 keer niks. Norbert Klein, de nieuwe fractievoorzitter van de partij, noemt het een ‘ratatouille-akkoord’.

SP-leider Emile Roemer vindt dat het akkoord “een fundamentele verandering gebracht in de politieke koers van dit kabinet”. Het is volgens hem bijsturen op de verkeerde weg.

Een afwastaks om gratis schoolboeken te betalen en ook nog eens een half miljard euro weghalen op de zorg. Dat is schuiven met geld, maar niet de koerswijziging die nodig is om de crisis te keren.

Geert Wilders noemt het akkoord een ‘historische blunder’. Hij sluit zich aan bij Roemer en stelt dat het ‘gerommel in de marge’ is. “Dit akkoord lost de crisis niet op. Brussel eist 6 miljard en Brussel krijgt 6 miljard. Het is een historische blunder”, aldus Wilders.

“De rijkste 15 procent van de huishouden krijgen een cadeau van een half miljard euro.” Dat zegt GroenLinks-leider Bram van Ojik. Hij vindt het zonde van het geld en hekelt het feit dat het kabinet blijft focussen op 6 miljard extra bezuinigen, waardoor een fundamentele omslag naar een duurzame economie uitblijft. De partij is wel blij met de investeringen in het onderwijs en het terugdraaien van de bezuinigingen op zzp’ers.

In een gezamenlijke reactie laten de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland weten nog steeds te vinden dat de overheid te veel belasting bij ondernemers en burgers heft. Den Haag zou te weinig in het eigen vlees snijden. In de verklaring staat:

Sinds 2008 is ons nationaal inkomen niet meer gegroeid, maar zijn de overheidsuitgaven met 45 miljard euro gestegen. Dat is een fundamentele fout en slecht voor de economie.

Volgens vakcentrale FNV hebben een aantal afspraken uit het akkoord gevolgen voor het sociaal akkoord dat het kabinet eerder dit jaar sloot met de werkgevers- en werknemersbonden. Ook is de vakcentrale het nog steeds niet eens met het bedrag van 6 miljard euro.

Positieve geluiden klinken vanuit de hoek van zzp’ers. De Vereniging van zelfstandigen zonder personeel laat weten:

Eindelijk zijn zzp’ers uit de gevarenzone waarin ze door het kabinet waren gemanoeuvreerd.”

Update 17.50
De Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer zijn uitgesteld. Dat heeft de voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol na overleg met de fractievoorzitters besloten. Het is gebruikelijk dat eerst de Tweede Kamer debatteert en beslist over wijzigingen, voordat de Eerste Kamer met het kabinet in debat gaat. Het nieuwe debat vindt waarschijnlijk plaats op 29 oktober. Broekers-Knol:

Breed leeft de opvatting dat het binnen de staatsrechtelijke verhoudingen in ons land passend is dat nu eerst de Tweede Kamer in debat gaat over de afspraken tot wijziging van de begrotingen voordat de Eerste Kamer over het hele gewijzigde begrotingspakket met het kabinet debatteert.”

Eerder:

Het woord akkoord wordt opzichtig vermeden, maar dat het onderhandelingsresultaat nu wordt voorgelegd aan de fracties weten we zeker. Het kabinet en de fractievoorzitters van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP beëindigden hun besprekingen aan het begin van de avond. Mogelijk wordt later vanavond een akkoord gepresenteerd. Voor zover bekend willen de partijen zo’n 600 miljoen euro extra uittrekken voor onderwijs. De afspraken over de WW in het sociaal akkoord zouden in stand blijven en een groot deel van de bezuinigingen op de kindregelingen lijkt van tafel. De hamvraag is dus waar dan wel gesneden gaat worden.

D66-leider Pechtold heeft een goed gevoel over het aanstaande akkoord, in een reactie tegenover de NOS zegt hij al een mandaat gehad te hebben van zijn fractie en nu nog naar de details te willen gaan kijken. Volgens SGP-leider Van der Staaij zijn er goede vorderingen gemaakt. Hij gaat ook met zijn fractie overleggen.

Dan kunnen we daarna spijkers met koppen slaan”.

VVD-fractievoorzitter Zijlstra zegt dat nu het stadium is aangebroken dat overleg met de fractie nodig is.

Er is pas een akkoord als er een akkoord is”.

PvdA-leider Samsom zegt dat hij voortgang heeft geboekt, maar:

Er is nog niets afgerond.

Hij gaat nu met zijn fractie overleggen. In de fractievergadering mag voor aanvang bij de PvdA-fractie niet gedraaid worden door de cameraploeg. Wel staan er wijn en nootjes klaar, meldt radio-verslaggever Marcel Bril.

Geef een reactie

Laatste reacties (328)