75

Zijlstra: Kamer kan kabinet niet aan

Leider VVD-fractie bekritiseert politieke spektakelcultuur ... Lawine aan 'spoeddebatten', Kamervragen en moties legt parlement lam ... 'Kabinet lacht stiekem in zijn vuistje'

VVD-fractieleider Halbe Zijlstra klaagt dat de Tweede Kamer zichzelf verlamt door een stortvloed aan moties, vragen en debatten. De krachtige parlementaire wapens zijn daardoor verworden tot ‘klapperpistooltjes’.

Zijlstra doet zijn beklag in een opiniestuk in de Volkskrant. Hij haalt de legendarische Kamervoorzitter Anne Vondeling aan die zich er 35 jaar geleden al druk over maakte dat het parlement zich teveel bezighoudt met futiliteiten. Sindsdien is het alleen maar erger geworden, constateert Zijlstra. Toen werden er tien tot twintig moties per week ingediend, tegenwoordig vijfhonderd. Hij schrijft dat bijna niemand meer het verschil weet tussen een motie van afkeuring en een van wantrouwen. De machtige wapens van het parlement verliezen daardoor hun kracht:

We (ik spreek nadrukkelijk in de eerste persoon meervoud om ook de VVD niet vrij te pleiten) zijn er in hoog tempo in geslaagd de instrumenten van de Tweede Kamer (…) één voor één botter en botter te maken. Zodanig zelfs dat het kabinet stiekem in zijn vuistje lacht over de toenemende onmacht van de Tweede Kamer. (…)

Want de vraag is natuurlijk: wat kunnen we als Kamer doen om onze positie ten opzichte van het kabinet te versterken? En zo de belangen van hen die ons tot hun vertegenwoordigers hebben gekozen beter te dienen. Welnu: ik heb geen kant-en-klaar antwoord. Maar wat ik wel zeker weet, is dat het geen enkele zin heeft naar anderen te gaan wijzen; niet naar de bewindslieden in het kabinet, niet als oppositie naar regeringsfracties of andersom en niet als ‘gewone’ Kamerleden naar de voorzitter. Als we iets aan deze situatie willen doen, zullen we met z’n honderdvijftigen de hand in eigen boezem moeten steken. En de handen vervolgens ineen slaan.

Zijlstra doet zelf het voorstel de zogeheten ‘Dertigledendebatten’ af te schaffen. Die zijn in 2011 in de plaats gekomen voor de oude spoeddebatten omdat er ook gedebatteerd moet kunnen worden over zaken die geen ‘spoed’ hebben. Wie de steun van dertig Kamerleden weet te werven kan een debat aanvragen, meestal zijn het berichten in de media die de aanleiding vormen. Dat gebeurt inmiddels zo vaak dat er inmiddels voldoende aanvragen zijn om tot de Kerst door te debatteren over ‘spoedkwesties’. Zijlstra wil daarom overgaan tot ‘Vijftigledendebatten’ en daar zuiniger mee omgaan. 

Ik heb respect voor minderheden in het parlement, maar als niet ten minste een derde van de Kamer een debat wil, moeten we het dan wel voeren? Bovendien stel ik voor 50-ledendebatten die niet binnen dertig dagen worden gevoerd van de agenda af te voeren.

Kamerleden van de oppositie reageren kritisch op het betoog. Zo twittert Liesbeth van Tongeren van GroenLinks:

VVD wilde al naar 100 Kamerleden en wil nu kiesdrempel. Verlangt vast ook terug naar alleen NL1 en NL 2.  #nostalgie 

Kees Verhoeven van D66:

Vrijwel altijd komt geklaag over het functioneren van de Tweede Kamer van een regeringspartij die weinig potten kan breken. #zijlstra #vvd

Geef een reactie

Laatste reacties (75)